Botanikere i Norge (ikke komplett liste)

Botanisk hovedside
Botanikk - nettDette er en oversikt over noen kjente og ukjente botanikere i Norge. Noen driver på hobbybasis og noen driver dette som arbeid. De store kjente botanikerne som har betydd mye for oss, er presentert ut fra Kunnskapsforlagets multimedialeksikon som kilde.
Send gjerne inn informasjon om botanikere. E-mail: post@botanikk.no
  ABCDEFGH  I J KLMNOPQRSTUVWXYZÆØ Å
 
A
Alm, Torbjørn
Andreassen, Jostein
Andersen, Tom
Arntsen, Asbjørn

 Alm, Torbjørn
Førsteamanuensis/museumslektor 
Telefon 77 64 50 90
E-post: torbjorn@imv.uit.no 

Arbeidsområder
Formidling (Ottar m.v.), herbariestudier, kulturspredte planter; kulturlandskap; etnobotanikk; 
pollenanalyse/vegetasjonshistorie (siste istid, Holocen skoggrensevariasjoner, resent pollennedfall); karplanter (særlig i forbindelse med "Floraen i Finmark").

Forskning
* Antropokore plantearter i Sør-Varanger (Norge) og Petsjenga (Russland), i samarbeid med Mikko Piirainen (Helsinki), Anders Often (NLH) og Valentina A. Kostina (Kirovsk, Russland). Undersøkelse av kulturspredte planter på begge sider av det norsk-russiske grensenlandet med sikte på å klartlegge historien til det store elementet av innførte arter i området. Sør-Varanger er det området i Finnmark som er rikest på slike arter. De er ofte blitt tolket som 
krigsspredte (polemochore) arter, innførte med tysk aktivitet under andre verdenskrig, men resultatene så langt tyder på en langt mer sammensatt historie. Petsjenga rommer likeens et stort element av kulturspredte arter. Det er imidlertid klare forskjeller i artssammensetning m.v. mellom de to områdene, og den stengte grensen mellom Norge og Russland har hindret spredning fra det ene området til det andre. En omfattende katalog over neofytter i området vil trolig bli publisert i 1999.

* Botaniske undersøkelser av kulturlandskap. Undersøkelser av flora og vegetasjon i kulturlandskap i Nord-Norge, særlig Finnmark.

* Etnobotanikk. Tradisjonelle plantenavn og anvendelser av planter (til mat, medisin osv.) i norsk- og samiskspråklige områder i Nord-Norge.

* Sen Weichsel flora og vegetasjon på Andøya/Vesterålen. En rekke artikler er publisert, arbeid pågår med studier av makrofossiler m.v. fra Øvre Æråsvatn (avsetninger fra 22 000 til 10 000 B.P.) og Bø i Vesterålen (Nykvåg).

* Holocene tregrenser og moderne pollennedfall. Undersøkelser av Holocene treggrensevariasjoner i Troms. Pollenfeller er satt ut langs et høydetransekt 
(200 til 800 m o.h.) på fjellet Adjit i Skibotn, Troms, og gir et mål for årlig pollennedfall i ulike høydelag (siden 1991).

* Karplanter. Arbeid pågår med en ny flora over Finnmark, basert på feltarbeid, herbarie- og litteraturstudier. Kartleggingen omfatter i alt ca. 900 taksa av karplanter (inkludert tilfeldig innførte arter). Mer detaljerte studier utføres av noen arter, f.eks. Polemonium boreale og Rumex confertus (i samarbeid med Anders Often).

Utvalgte artikler
1) Alm, T. & Birks, H.H. 1991: Late Weichselian flora and vegetation of Andøya, Northern Norway - macrofossil (seed and fruit) evidence from Nedre Æråsvatn. Nordic journal of botany 11: 465-476.
2) Alm, T. 1993: Øvre Æråsvatn - palynostratigraphy of a 22,000 to 10,000 B.P. lacustrine record on Andøya, Northern Norway. Boreas 22 (3): 171-188.
3) Alm, T. 1994: Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 1. Naturgrunnlag, historie og utforming. Tromura, naturvitenskap 75. 177 s.
4) Alm, T., Vorren, K.-D. & Mørkved, B. 1996: Holocene treeline fluctuations and paleoclimate in central Troms, Northern Norway. Historical biology 12: 25-39. Amsterdam.
5) Alm, T. 1996: Pollen influx in traps along a height transect on mount Ádjit, Skibotn, northern Norway. Paläoklimaforschung/Palaeoclimatic research 20: 159-173. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - Jena - New York.
6) Alm, T. & Piirainen, M. 1997: Vaarlamasaari - changes in the cultural landscape of former Finnish farm sites on a Paatsjoki/Pasvik River island (Pechenga, Russia) during the last 60 years. Memoranda Societatis pro fauna et flora fennica 73 (2): 37-44.
7) Alm, T. 1991-1998: Floraen i Finnmark 1-15. Polarflokken 15 (1): 45-119, 16 (1): 69-152, 17 (1): 7-126, 21 (1): 73-108, 22 (1): 51-92.

Alm, Torbjørn & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: storengkall Rhinanthus serotinus (2): 104 – 107 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Alm, Torbjørn: Bukkehornkløver Trigonella foenum-graecum i folketradisjonen i Norge (4) 213 – 224 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Alm, Torbjørn: Johannesbrødtre Ceratonia siliqua i folketradisjonen i Norge (3) 172 – 181 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Alm, Torbjørn: Jonsell, B. (red.) 2001. Flora Nordica Vol. 2 (1) 59 – 60 (BØKER) Blyttia 2002.
Alm, Torbjørn: se Piirainen, Mikko & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Andersen, Tom

Andersen, Tom: se Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 

Andreassen, Jostein
Hobbybotaniker. Har bl.a. skrevet  fyldige artikkeler om narrmarihanden.
Kulturkonsulent, lokalhistoriker og bygdepatriot.
F. 1949, er forfatter og amatørarkeolog. Han har utgitt en rekke lokalhistoriske bøker og artikler og bøker med tilknytning til Sørlandet, bl.a. Steinalderbarna fra Søgne (1991); Bjørnstjerne Bjørnson på Søgne prestegård (1991/92); Nordahl Grieg på Sørlandet (1992); Vilhelm Krag skriver I -- III (1992/93); Vilhelm Krag. Samlede dikt I -- II (1993/94). Nestformann i Vilhelm Krag-selskapet, leder for Vilhelm Krag-dagene. Foredraget om Søgne-kvinnen er hans fjerde foredrag i P2-Akademiet. 

Adr: Moneveien 69 
4640 Søgne 
tlf. 38 05 10 52 

Arntsen, Asbjørn

Telegata 7,
8250 Rognan
E-post: asbjornjohan@sol.no

Arntsen, Asbjørn: se Anders Often, Asbjørn Arntsen & Mats G. Nettelbladt: Isolert forekomst av finnmarksfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. boreale i Saltdal, Nordland (3) 142 – 145 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
 
 
B
Bakkevik, Sverre
Baugen, Trond
Berg, Rolf Y
Berg, Tore
Berget, Knut Kai
Bergseth, Siri
Bjerke, Jarle Werner
Bjureke, Kristina
Blom, Hans H.
Blytt, Axel
Blytt, Matthias Numsen
Brunchorst, Jørgen
Brun, Ingrid
Brunchorst, Jørgen,
Bruserud, Asle
Bruun, Finn Roar
Bryhn, Nils
Bryn, Anders
Båtvik, J. Ingar I
Bakkevik, Sverre

Bakkevig, Sverre: Er det snart slutt på at plantene vokser? (1): 64 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.

Baugen, Trond
Botaniker på hobbybasis. Kontaktperson for Villblomstensdag i Aust-Agder og kontaktperson for overvåkning av rødlistearter i flylket.. Yrke: Lærer. Bosatt i Arendal.

E-post: trond@baugen.no
Egen hjemmeside: http://botanikk.no
Egen linkssmling:  botanikk-nett

Baugen, Trond: Narrmarihand Orchis morio – en kresen øyboer (3) 164 – 170 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Michaelsen, Egil, Trond Baugen: Rabiate hvitveiser (2) 54, 119 (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2003.

Berg, Rolf Y.,
f. 2. des. 1925, norsk botaniker. Prof. ved Universitetet i Oslo 1965-94. Har spesielt drevet forskning innen embryologi, pollinerings- og spredningsøkologi.

Berg, Tore

Berg, Tore: se Anders Often, Tore Berg & Odd Stabbetorp: Planteskoler er springbrett for nye ugrasarter (1) 37 – 47 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Berget, Knut Kai

Berget, Knut Kai: Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane (1) 12 – 13 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.

Bergseth, Siri

Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Siri Bergseth, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 Blyttia 2000.
Sist oppdatert 05.01.2002 JW 

Bjerke, Jarle Werner

Bjerke, Jarle Werner: se Stein Rune Karlsen & Jarle Werner Bjerke: Funn av piggstry Usnea subfloridana i Båtsfjord kommune – ny for Finnmark (2) 83 – 86 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Bjureke, Kristina

Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Blom, Hans H.

Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Blytt, Axel,
1843-98, norsk botaniker, sønn av M. N. B. Prof. ved Universitetet i Oslo 1880; utgav bl.a. Norges Flora, 2. og 3. bind (1874-76). 

Selected Publications
Axel Gudbrand Blytt (1870) Christiani omegns phanerogamer og bregner : med angivelse af deres udbredelse samt en indledning om vegetationens afhængighed af underlaget 

Axel Gudbrand Blytt (1902 - 1906) Haandbog i Norges flora 876 pp. 

Axel Gudbrand Blytt (1902) Haandbog i Norges flora 

Axel Gudbrand Blytt & Frederic Georg Emil Rostrup (1905) "Norges hymenomyceter" (Norway's hymenomycetes) in Norske Videnskaps-Akademi, Mathematisk-Naturvidenskabelig Klasse (Norwegian Academy of Science, Mathematical and Natural History series) 6 pp. 1 - 164 Blytt, Matthias Numsen,
1789-1862, norsk botaniker, prof. 1837, utgav Norges Flora, 1. bind (1861).

Professor Blytt og professor Blytt

Olav Skarpaas
Kilde: Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen

To av Norges mest markerte botanikere gjennom tidene er far og sønn Blytt. Før Mathias Numsen Blytt (1789-1862) ble professor i botanikk ved Det Kgl. Fredriks Universitet i Christiania i 1837, arbeidet han under flere av datidens kjente europeiske botanikere, bl.a. De Candolle. Like etter Mathias' død, ble hans sønn, Axel Gudbrand Blytt (1843-1898), ansatt som konservator ved universitetet. Da var han bare 20 år gammel. 17 år senere ble han professor i botanikk. Spor etter Blytt'ene finner vi i dag for eksempel i flere plante- og soppnavn som Hypoblyttia og Blyttiamyces, tidsskriftet Blyttia og gatenavnet Blytts gate - en av professorgatene på Tøyen, tidligere omtalt i Firbladet. Begge Blytt'ene har gitt betydelige bidrag til samlinger av karplanter, kryptogamer og sopp ved Botanisk hage og museum. De har også etterlatt seg betydelige skriftlige arbeider. Blant de viktigste er kanskje M.N. Blytts livsverk, Norges Flora, som kom ut i 3 bind (1861, 1874 og 1876) hvorav de to siste ble fullført og utgitt av A. Blytt. Den samme Axel ga også et viktig teoretisk bidrag til vitenskapen gjennom sitt Forsøg til en Theori om Indvandringen af Norges Flora under vexlende regnfulde og tørre Tider (Nyt mag. f. naturv. 1876). Her innførte han de floristiske kategoriene boral, subboreal, atlantisk og subatlantisk. Darwin betraktet dette arbeidet som et viktig verk innen botanisk geografi. Svensken Rutger Sernander bearbeidet teorien videre, og den kalles i dag gjerne Blytt-Sernanders klimavekslingsteori. 

Videre lesning:

Gjærevoll, O. 1980, Mathias Numsen Blytt: biografi på høytidsdagen 26. februar 1980. - Det kongelige norske videnskagbers selskabs forhandlinger. 

Nordhagen, R. 1943, Axel Blytt: en norsk og internasjonal forskerprofil, Blyttia. 

Brun, Ingrid

Brun, Ingrid: En spinkel tråd blir et stort nøste (Soltvedt, B.D. 2002. Maria vandrer over bergene. Marianavn i gamle blomstertradisjoner.) (4) 190 (BØKER) Blyttia 2002.

Brunchorst, Jørgen,
1862-1917, norsk botaniker, politiker og diplomat; 1886-1901 konservator ved Bergens Museum, dir. sst. 1901-06. Stortingsrepr. (V, senere Samlingspartiet) 1895-97 og 1903-06. Arbeidsminister 1907-08. Sendemann i Stockholm 1910-16, i Roma fra 1916. Sm.m. Gerhard Gran startet han 1890 tidsskriftet Samtiden.

Bruserud, Asle

Bruserud, Asle: se Anders Often & Asle Bruserud: Vasspest Elodea canadensis i Mjøsa, Hedmark (2) 81 – 82 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.

Bruun, Finn Roar

Bruun, Finn Roar: Havresekker og naturvern (2): 80 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.

Bryhn, Nils,
1854-1916, norsk lege og botaniker, verdenskjent som mose-forsker.

Bryn, Anders

Overingeniør ved NIJOS og førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark(2005)

Arbeidsområder ved NIJOS:
Vegetasjonskartlegging, kulturlandskap, biologisk mangfold, skjøtsel og etnobotanikk, beitevurderinger og satellittkartlegging.

Arbeidsområder ved Høgskolen i Hedmark:
Kursansvarlig for Kulturlandskap og kulturhistorie (15 studiepoeng).

Forskning
Vegetasjonsendringer som følge av gjengroing og klimaendringer. Romlige problemstillinger ved vurdering av plantemangfold og ulike vegetasjonstyper. Tolkning av flybilder og satellittbilder til vegetasjonskartlegging. 

Prosjekter
Kartlegging av bla vegetasjonstyper, beiteforhold, naturtyper, Miljøregistrering i Skog (MiS), kulturlandskap, biologisk mangfold eller slitasje i bla: Ballangen, Vega, Kvitfjell, Golsfjellet, Venabygdsfjellet, Dovre, Hamarøy. Satellittkartlegging av arealressurser i Norge.

Utvalgte publikasjoner:

1) Akseptert: Bryn, A. 2005. A scenario for vegetation changes in a Norwegian mountain district: The combined effect of re-growth and climate change. Geographica Polonica.

2) Bryn, A., Dramstad, W & Fjellstad, W. 2004. Kulturlandskap – tverrfaglige spørsmål i en biologs hverdag. Biolog nr 3/4: 4-11.

3) Angeloff, M., Bjørklund, P., Bryn, A., Hofsten, J. & Rekdal, Y. 2004. Vegetasjon og skog på Vega. Rapport fra vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport nr 21.

4) Bryn, A., Strand, G-H. Angeloff, M. & Rekdal, Y. 2004. Satellite assisted land resource mapping in Norway. I Bytnerowicz, A., Riebau, A. & Widacki, W. (eds.): A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research: 193-201. Jagiellonian University Press, Krakow.

5) Bryn, A. 2004. Biologisk mangfold og husdyrbeiting i utmark. Grønn Kunnskap Vol. 8, nr. 3: 106-126.

6) Rekdal, Y., Bryn, A. & Hofsten, J. 2003. Vegetasjon og beite på Ringsakerfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport nr 8.

7) Bryn, A. 2003. Suksesjonsenheter i kartlegging av plantediversitet, romlige og temporære problemer. Bergen Museums skrifter nr 15: 29-36.

8) Rekdal, Y. & Bryn, A. 2003. Vegetasjonskartlegging i fjellet. Biolog nr 1: 32-37.

9) Bryn, A. & Rekdal, Y. 2002. Vegetasjon og beite i Venabygdsfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport nr 8.

10) Bryn, A., Norderhaug, A. & Daugstad, K. 2001. Re-growth effects on vascular plant richness in Norwegian, abandoned summer farm areas. Icelandic Forestry Association Skogræktaritið Vol. 1.: 163-166.

11) Bryn, A. & Daugstad, K. 2001. Summer farming in the subalpine birch forest. I Wielgolaski, F.E. (ed.). Nordic mountain birch ecosystem. UNESCO Man And Biosphere Series Vol. 27: 307-315.

12) Bryn, A. & Rekdal, Y. 2001. Krattknusing i utmark. NIJOS-dokument 22: 19 sider.

13) Bryn, A. & Berg, T. 1999. Litt om sjeldne planter i Dovre. Dovrebygde, Årbok for Dovre historielag: 63-66.

Anders Bryn (2005)
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
P.B. 115
1430 Ås
Norge
Telefon:                64 94 97 41 / 93 03 97 82
E-mail:                  anders.bryn@nijos.no
Hjemmeside:        http://www.nijos.no
Faks:                     64 94 97 86

Bryn, Anders: Godbok om trær og kulturhistorie (Skard, O. 2002. Trær. Røtter i kulturhistorien.) (4) 212  Blyttia 2002

Båtvik, J. Ingar I

Båtvik, J. Ingar I.: Rød skogfrue Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold (1): 37 – 39 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 
 
C
D
Dahl, Eilif,
Dahl, Ove 
Dahl Bysveen, Alf Marius
Damsgaard, Haakon 

Dahl, Eilif,
1916-93, norsk botaniker og økolog. Professor i botanikk ved NLH fra 1965. Arbeidet særlig med arktisk flora, lav, plantegeografi, plantesosiologi og økologi.

Dahl, Ove (1862-1940)
Konservator ved Botanisk museum i Oslo.
Floraen i Ryfylket (1906-07)
Floraen  Helgeland (1912-15)
Floraen i Finnmark (1934)

Startet en ekspedisjon i 1890 og oppdaget bl.a en meget rikt flora på Resfjellet i Meldal.
Han oppdaget og beskrev i 1893 de fleste
 rikere områder på indre Sunnmøre, særlig i Tafjord-området.
 Dahl var i mangt en meget enkel vandrer og oppdager i samme
 klasse som P. Chr. Asbjørnsen og andre eldre samtidige.  Når
 våren kom, tok han sekken på ryggen, brøt opp fra støvete lese-
 saler og herbarier og gikk gjennom store deler av landet til høsten
 kom. Før sykdom satte en alt for tidlig stopper for hans virke,
 hadde han rukket å gjennomtråle og beskrive floraen i store deler
 av våre fjellstrøk, fra Ryfylke til Finnmark. Og ikke unnså han seg
 for å dra ut i skjærgården heller når han fant det ønskelig. Derfor
 er det for en stor del på hans undersøkelser vår viten om øyene i
 Sunnmøre og Nordfjord grunner seg.

 Til Tafjord kom Dahl etter en månedslang gjennomtråling av
 Sunndals- og Lesjafjellene, og han fortsatte videre til Grotli. Hans
 framkomstmiddel var føttene, men tilbakereisen, etter ni uker i
fjellet, startet med stolkjerre på den nyanlagte <<chausseen>>
Grotli Geiranger. Hvilken luksus i Ove Dahls liv.
 Dahls vandringsruter var langt fra tilfeldige, og hans undersø-
kelser var grundige. Likevel fristes man til å skylde på geniets
blinde treffsikkerhet når han blant alle fjell på Sunnmøre fant
fram til Daurmålshaugene i Reindalen. På denne flekken, som
stadig er den botaniske skattkisten i Sunnmøres fjell, fant han en
stor del av den «arktiske flora» som han søkte. Han anså området
som en utpost for Dovre Jotunheimen-floraen.
 

Dahl Bysveen, Alf Marius
Driver et floraprosjekt i Stange kommune: Arbeidet med registreringen blir i stor grad gjort av pensjonert Ås-professor, Johan Kielland-Lund, og av Alf Marius Dahl Bysveen. Over 700 forskjellige arter er funnet, men de regner med å ha registrert ca 750 arter når forvillede hageplanter tas med. Hver art registrers på kommunekart som er delt inn i ruter på 5 x 5 km. (2000)

Damsgaard, Haakon 
har gjort en betydlig innsats for registrering av planter på Sørlandet. Han har gitt ut flere hefter. Pensjonert lektor.

Dhillion, Shivcharn S

Dhillion, Shivcharn S.: se Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
 
 
E
Elven, Reidar
Eide, Sonja

Eide, Sonja: Purpurkarse Braya purpurascens (2) vi(BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2002.

Elvebakk, Arve

Elvebakk, Arve: se Elven, Reidar og Arve Elvebakk: Sibirstarr Carex bigelowii ssp. arctisibirica på Svalbard og noe om stivstarr-komplekset C. bigelowii coll. (1) 50 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Elven, Reidar og Arve Elvebakk: Sibirstarr Carex bigelowii ssp. arctisibirica på Svalbard og noe om stivstarr-komplekset C. bigelowii coll. (1) 50 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Elven, Reidar
Har skrvet en del artikler i Blyttia.
Ansatt ved
De naturhistoriske museer og Botanisk hage, 
Boks 1172 Blindern
N-0318 Oslo
reidar.elven@nhm.uio.no

NFI - rapport for prosjekter: Eli Fremstad, Reidar Elven:Spredning og forekomst av fremmede planter i Norge
Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Elven, Reidar: se Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Engan, Gunnar

Engan, Gunnar: Dvergmarinøkkel Botrychium simplex funnet to steder i Hvaler i Østfold (4): 177 – 181 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 

Engelskjøn, Torstein

Engelskjøn, Torstein: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Eriksen, Marit

Eriksen, Marit: se Bjureke, Kristina, Marit Eriksen og Shivcharn S. Dhillion: Arbuskulær mykorrhiza – skjult symbiose hos engplanter (1) 37 – 44 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
 
 
F
Flatberg, Kjell Ivar
Foslie, Michael Heggelund,
Fægri, Knut,

Flatberg, Kjell Ivar
professor Vitenskapsmuseet, NTNU
bl.a. ekspert på Primula
 

Prosjekter

 •  The systematics and taxonomy of selected marine worms (Polychaeta, Serpulidae) invading via fouling and ballast water
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Prosjektansvarlig) 
 • Dynamikk, horizontal genoverføring og seleksjon av DNA fra transgene organismer
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Prosjektansvarlig) 
 • Solar powered opisthobranchs - seaslugs with internal photosynthetic chloroplasts
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Ansvarlig institusjon) 
 • The systematics and taxonomy of selected marine worms (Polychaeta, Serpulidae) invading via fouling and ballast water
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Ansvarlig institusjon) 
 • Kystens kulturlandskap i Trøndelag, botanisk mangfold og skjøtsel
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Ansvarlig institusjon) 
 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy for in situ detection and prediction of phytoplankton species in marine waters
 • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Ansvarlig institusjon) 
 • Dynamikk og skjøtsel i utmarkas kulturlandskap, med hovedvekt på slåttemyr
 • Naturhistorie, Institutt for, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Ansvarlig institusjon) 

 

Foslie, Michael Heggelund,
1855-1909, norsk botaniker, konservator Tromsø Museum 1885, Det kgl. norske Videnskabers Selskab, Trondheim fra 1892. Høyt ansett algeforsker.

Fremstad, Eli
Fagbotaniker. Arbeider ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Hun har skrevet mange artikler i Blyttia. Hun har stått for boken  Planter i Trondheim gjennom tusen år". (red. Eli Fremstad)

eli.fremstad@vm.ntnu.no

NFI - rapport for prosjekter: Eli Fremstad, Reidar Elven:Spredning og forekomst av fremmede planter i Norge
Fremstad, E. & Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. Anmeldt av Arvid Odland. (1) 61 – 62 (BØKER) Blyttia 2002.
Fremstad, Eli: Beiskeblom Picris hieracioides i spredning i Trondheim (1) 4 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Fremstad, Eli: Floraen på Grip – en historie om økende artsmangfold (3) 151 – 163 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Fægri, Knut,
f. 17. juli 1909 - 10.12.2001, norsk botaniker. Prof. ved Bergens Museum fra 1946, 1948-79 ved Universitetet i Bergen. Redaktør av tidsskriftet Naturen 1947-77; Bl.a. utg. Norges planter (2 bd., 1958-60). Hele hans litterære produksjon i Blyttia 1/2002

Fægri til venstre og Gjærevoll til høyre (1975)

Fægri, Knut snr. 17.07.1909–10.12.2002 (1) 2 – 4 (MINNEORD): av Moe, Dagfinn Blyttia 2002.
Fægri, Knut snr. Bibliographica Fægriana (1) 4 – 13 (MINNEORD): av Moe, Dagfinn Blyttia 2002.

[Les mer forfattet av Dagfinn Moe]
 
G
Gjærevoll, Olav
Grøstad, Trond
Gunnerus, Johan Ernst,

Galten, Leif

Galten, Leif & Arne Jakobsen: Forollhogna nasjonalpark – møte mellom Trøndelag og Østlandet (3) 163 – 171 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Galten, Leif & Finn Wischmann: Huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Engerdal (3) x (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Galten, Leif: "Beretning om en botanisk Reise i Omegnen af Fæmunsøen" – gjenfangster og nye funn i den gamle mesters fotspor (2) 81 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER)  Blyttia 2002.
Galten, Leif: Nye funn av finnmarksstarr Carex laxa i Engerdal (4) 214 – 217 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Galten, Leif: Ulvåberget – en beskjeden oase i den østerdalske sandsteinørkenen (4): 170 – 176 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Galten, Leif: Åkerbæret Rubus arcticus – statusrapport fra Engerdal (4) 209 – 211 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Gehrken, Hege B.

Gehrken, Hege B.: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 

Gjærevoll, Olav,
1916-94, norsk botaniker og politiker (A). Prof. ved Norges lærerhøgskole 1958-86. Formann i Statens Naturvernråd 1961-86. Ordfører i Trondheim 1958-63 og 1980-81. Stortingsrepr. for Sør-Trøndelag 1965-69. Sosialminister 1963 og 1963-65, Lønns- og prisminister 1971-72, Miljøvernminister 1972.

Fægri til venstre og Gjærevoll til høyre (1975)
 

Granmo, Alfred

Granmo, Alfred: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Grimstad, Karl Johan

6062 Brandal

Grimstad, Karl J.: se Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Grimstad, Karl J.: se Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Grimstad, Karl Johan: se Dag Holtan, Karl Johan Grimstad & Geir Gaarder: Mørebjørnebær Rubus echinatus Lindley – ny art for Norge (3) 148 – 150 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
 

Grøstad, Trond
Aktiv botaniker, har skrevet mange artikler i Blyttia. Er med i redaksjonen i Blyttia.
Eikelundveien 8,
N-3290 Stavern

Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Sjeldenheter på ny skrotemark i Horten (4) 203 – 208 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Sjeldenheter på ny skrotemark i Horten (4) 203 – 208 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Solanum villosum ssp. villosum Mill. funnet som ny i Norge (4) 228 – 230 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Grøstad, Trond: "Bare en då" – En masseforekomst av dundå Galeopsis ladanum L. funnet i Borre kommune, Vestfold (1): 43 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Grøstad, Trond: Juncus ensifolius Wikstr. funnet i Larvik kommune, Vestfold (1) 48 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune (1) 34 – 35 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune (1) 34 – 35 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Grøstad, Trond: Rettelse: Feil UTM i Blyttia 1/2002: Grøstad, T. 2002. Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune. Blyttia 60: 34-35. (2) 125 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: Rettelse: Feil UTM i Blyttia 1/2002: Grøstad, T. 2002. Nyfunn av dunmjølke Epilobium parviflorum Schreb. i Sandefjord (Sandar) kommune. Blyttia 60: 34-35. (2) 125 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Grøstad, Trond: Rødlistearten sprøarve Myosoton aquaticum (L.) Moench funnet i Sandefjord og Larvik kommuner, Vestfold (3): 164 – 165 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Grøstad, Trond: se Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: se Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Grøstad, Trond: se Roger Halvorsen & Trond Grøstad: Buttjønnaks Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch på nye lokaliteter i Vestfold (3) 145 – 147 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: se Roger Halvorsen & Trond Grøstad: Stormjølke Epilobium hirsutum i Norge (1) 5 – 11 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Grøstad, Trond: Stautstarr Carex acutiformis Ehrh. funnet som ny for Vestfold i Brunlanes, Larvik kommune (1): 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Gulden, Gro

Gulden, Gro: Om å oppsøke kildene (2) 113 – 114 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2003.
Gulden, Gro: se Hanssen, Even W. & Gro Gulden: Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. – en ny jordboende piggsopp i Norge (4) 191 – 194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)  Blyttia 2002.
 

Gunnerus, Johan Ernst,
1718-73, biskop i Trondheim (fra 1758). Drev omfattende naturvitensk. studier og stiftet 1760, sm.m. Schøning og Suhm Det Trondhjemske Selskab (fra 1767 det Kongelige Norske Videnskabers Selskab). Utgav avhandlinger om zool., bot. og mineralogiske emner; hovedverk: Flora Norvegica (2 bd., 1766 og 1772).

Gaarder, Geir

6630 Tingvold

Gaarder, Geir: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Gaarder, Geir: se Dag Holtan & Geir Gaarder: Funn av stivsildre i ytre kyststrøk i Eide, Møre og Romsdal (4) 223 – 226 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Gaarder, Geir: se Dag Holtan, Karl Johan Grimstad & Geir Gaarder: Mørebjørnebær Rubus echinatus Lindley – ny art for Norge (3) 148 – 150 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Gaarder, Geir: se Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) – en oseanisk sopp (4) 195 – 202 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Gaarder, Geir: se Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Gaarder, Geir: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Gaarder, Geir: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
 
H
Halvorsen, Roger
Heide, Ola (Mikal)
Høeg, Ove (Fredrik) Arbo,
Høiland, Klaus 
Halvorsen, Gunnar

Halvorsen, Gunnar: Økland, J. 2001. Våre innsjøer og elver (3) 148 + 181 (BØKER) Blyttia 2002.

Halvorsen, Roger
Aktiv botaniker i NBF i Telemark foreningen.  Jobber som lærer.

Hanevoldveien 15
3090 Hof
tlf. 33 05 86 00

Halvorsen, Roger & Trond Grøstad: Buttjønnaks Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch på nye lokaliteter i Vestfold (3) 145 – 147 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Halvorsen, Roger & Trond Grøstad: Stormjølke Epilobium hirsutum i Norge (1) 5 – 11 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER)  Blyttia 2003.
Halvorsen, Roger og Trond Grøstad: Kinnhalvøya i Brunlanes, Larvik i Vestfold og et funn av flytegro Luronium natans (L.) Rafin (2) 117 – 121 (NORGES BOTANISKE ANNALER)  Blyttia 2002.
Halvorsen, Roger: Masseopptreden av ormetunge Ophioglossum vulgatum L. sommeren 2001 ved Langesundfjorden i Telemark (4): 191 – 192 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Halvorsen, Roger: Prikkstarr Carex punctata Gaudin – ein ny art for Telemark (3): 128 – 131 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Halvorsen, Roger: Pusleplanta trefelt evjeblom Elatine triandra Schkuhr er funnen i Larvik kommune, Vestfold (3) 147 – 148 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond & Roger Halvorsen: Sjeldenheter på ny skrotemark i Horten (4) 203 – 208 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Halvorsen, Roger: se Grøstad, Trond, Roger Halvorsen og Reidar Elven: Fremmede planter i Norge. Praktvindlene Ipomoea L. (1) 15 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Halvorsen, Roger: se Isaksen, Svein & Roger Halvorsen: Gaffelullurt Logfia minima (Sm.) Dumort. funnet på ny lokalitet i Kragerø, Telemark (3): 134 – 136 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Halvorsen, Roger: se Trond Grøstad & Roger Halvorsen: Solanum villosum ssp. villosum Mill. funnet som ny i Norge (4) 228 – 230 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Halvorsen, Roger: Sivlilje Sisyrinchium montanum E. Greene på dens gamle forekomst ved Langesundfjorden (1) 45 – 49 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Hagen, Norman
Aktiv botaniker i Telemark botaniske forening. Han har tatt mange flotte plantebilder som bl.a. finnes i fotoarkivet til NBF

Norman Hagen [atele@online.no]

Hansen, Kjell Tore

Hansen, Kjell Tore: se Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 

 Hanssen, Even Woldstad
Var leder i Norsk Botanisk Forening til 2004. Han er nå koordinator for rødlistearter.
Prosjektkoordinator SABIMA (2005)
tlf. 22 85 17 67
mob. 99 25 61 20
fax. 22 85 18 35
e-post: even.w.hanssen@sabima.no

Postadresse:
Universitetets Naturhistoriske Museer 
og Botaniske Hage (UNM) - Botanisk museum
Pb 1172 Blindern
0318 Oslo


Knutsvei 16,
1450 Nesoddtangen
Tlf. 99 25 61 20
even.w.hanssen@sabima.no

Even W. Hanssen & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51 Blyttia 2000.
Even Woldstad Hanssen: Bjarne Matiesen 1912–2001 (3): 143 – 144 Blyttia 2000.
Even Woldstad Hanssen: Søstermarihand reddet på Raje – den hjelper at NBF engasjerer seg (3): 146 Blyttia 2000.
Hanssen, Even W. & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Hanssen, Even W. & Gro Gulden: Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. – en ny jordboende piggsopp i Norge (4) 191 – 194 (NORGES BOTANISKE ANNALER)  Blyttia 2002.
Hanssen, Even Woldstad: Bidrag til floraen i Numedal I: Om karplantefloraen på fjellet Geitskallen i Rollag kommune, Buskerud (3) 127 – 131 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Hanssen, Even Woldstad: Bjarne Matiesen 1912–2001 (3): 143 – 144 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2001.
Hanssen, Even Woldstad: Brokkurt – nå også på Eiker, Buskerud fylke (3) 126 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Hanssen, Even Woldstad: Glede – kunnskap og bevaring (leder) (2) 56 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.
Hanssen, Even Woldstad: Når myndighetene mister grepet (4) 184 (LEDEREN HAR ORDET) Blyttia 2003.
Hanssen, Even Woldstad: Opus mycologica – et verk om sopp! (Aarnæs, J.-O. 2002. Katalog over makro- og mikrosopp angitt for Norge og Svalbard.) (1) 29 (BØKER) Blyttia 2003.
Hanssen, Even Woldstad: Søstermarihand reddet på Raje – den hjelper at NBF engasjerer seg (3): 146 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.

Hassel, Kristian

Hassel, Kristian: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Hassel, Kristian: Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris funnet i Solund kommune i Sogn og Fjordane (2) 123 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.

Hauge, Halvor Vegard 

Per Arvid Åsen:Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam (1): 59 – 60 Blyttia 2000.

Heide, Ola (Mikal),
f. 26. april 1931, norsk botaniker. Professor ved Universitetet i Tromsø 1972, ved Norges landbrukshøgskole fra 1975. Rektor NLH 1978-83.

Hestmark, Geir

Hestmark, Geir: Frans Emil Wielgolaski 70 år (3): 138 – 142 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2001.
 

Holtan, Dag

Lerstadveien 252
6015 Ålesund

Dag Holtan & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163 Blyttia 2000.
Dag Holtan & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30 Blyttia 2000.
Dag Holtan: Barlinda Taxus baccata L. i Møre og Romsdal – på veg ut? (4): 197 – 205 Blyttia 2000.
Dag Holtan: Kranshinnelav Leptogium burgessii (L.) Mont. funnen i Møre og Romsdal (3): 165 – 166 Blyttia 2000.
Holtan, Dag & Geir Gaarder: Funn av stivsildre i ytre kyststrøk i Eide, Møre og Romsdal (4) 223 – 226 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: Fagerrogn Sorbus meinichii (Lindeb.) T. Hedl. funnen på Sunnmøre (3): 163 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Holtan, Dag & Karl J. Grimstad: På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre (1): 22 – 30 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Holtan, Dag, Karl Johan Grimstad & Geir Gaarder: Mørebjørnebær Rubus echinatus Lindley – ny art for Norge (3) 148 – 150 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Holtan, Dag: Barlinda Taxus baccata L. i Møre og Romsdal – på veg ut? (4): 197 – 205 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Holtan, Dag: Kranshinnelav Leptogium burgessii (L.) Mont. funnen i Møre og Romsdal (3): 165 – 166 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
 
 

Høeg, Ove (Fredrik) Arbo,
1898-1993, norsk botaniker, prof. ved Universitetet i Oslo 1947-67. Skrifter om sopp, lav og fossile planter, spesielt alger. Utgav Planter og tradisjon (1974).

Høiland, Klaus 
Professor ved Institutt for Biologi, Universitetet i Oslo; Avdeling for botanikk og plantefysiologi 
Fagområde: Mykologi, økologi, botanikk. 
Han er aktiv i Norsk Biologiforeningen, og sitter i redaksjonen av Blyttia (pr. 2002).

Offisielle hjemmeside (engelsk): 
http://www.biologi.uio.no/bot/ascomycetes/Klaus.htm
Hjemmeside (norsk):
http://folk.uio.no/klaush/klaus.htm
Egne publikasjoner 

Address:
University of Oslo, Department of Biology 
Division of Botany and Plant Physiology
P.O.Box 1066 Blindern
N-0316 Oslo, Norway
Tlf: 22 85 44 73 
Telefax: 22 85 46 64 
E-mail: klaus.hoiland@bio.uio.noh

Høiland, Klaus & Morten Motzfeldt Laane: En kritisk vurdering av grannåler som bevis i straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen i 1958 (2) 90 – 98 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Høiland, Klaus (3): x-xi (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: "Finserapp" – et foreløpig mysterium på gyngende grunn (2): 81 – 84 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Cry Wolf (4): 190 – 191 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Et møte med havburkne Asplenium maritimum (1) ii – iii (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2002.
Høiland, Klaus: Houdret, J. 2000. Hagens eget apotek. (3): 131 – 132 (BØKER) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Kjærkommen bok (Hessen, D. O. & Lie, T. 2002. Mennesket i et nytt lys. Darwinisme og utviklingslære i Norge.) (1) 30 – 31 (BØKER) Blyttia 2003.
Høiland, Klaus: Latterliggjøring av botanikk i smakløshetens navn (1) 32 – 33 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2002.
Høiland, Klaus: Monsanto lurer under senga di! (3) 146 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2002.
Høiland, Klaus: Noen ser det «vesentlige» – om soppkongresser, bregner, journalister – og forskere (2) 112 – 113 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2003.
Høiland, Klaus: Om sopp, journalister og fastleger (1) 31 – 32 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2003.
Høiland, Klaus: Paint it black (2): 88 – 89 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Picton, M. 2000. Magiske urter. (3): 132 – 133 (BØKER) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Surt, surere, surest (4) 188 – 189 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2002.
Høiland, Klaus: Trollmannens læregutt (3): 145 – 146 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.
Høiland, Klaus: Vekk me'n! (2) 144 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2002.
Høiland, Klaus: Å selge bukken før havresekken er skutt (1): 40 – 41 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.

Håland, Bjørn

Håland, Bjørn: Viktig bok om lyngheinaturen (Håland, S. 2002. Fem tusen år med flammer. Det europeiske lyngheilandskapet.) (2) 116 – 118 (BØKER) Blyttia 2003.
Håland, S. 2002. Fem tusen år med flammer. Det europeiske lyngheilandskapet. Anmeldt av Bjørn Håland. (2) 116 – 118 (BØKER) Blyttia 2003.
 
 
I
Isaksen, Svein

Isaksen, Svein & Roger Halvorsen: Gaffelullurt Logfia minima (Sm.) Dumort. funnet på ny lokalitet i Kragerø, Telemark (3): 134 – 136 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 
 
J
Jørgensen, Per M.
Jørgensen, Reidar,
Jakobsen, Arne

Jakobsen, Arne: se Galten, Leif & Arne Jakobsen: Forollhogna nasjonalpark – møte mellom Trøndelag og Østlandet (3) 163 – 171 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Jensen, Christin

Jensen, Christin: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Jordal, John Bjarne

John Bjarne Jordal & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79 Blyttia 2000.
Johnsen, John Inge: Nylen, B. 2001. Sopp i Norden og Europa (2) 95 – 97 (BØKER) Blyttia 2002.
Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) – en oseanisk sopp (4) 195 – 202 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Jordal, John Bjarne & Geir Gaarder: På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal) (2): 77 – 79 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Jordal, John Bjarne: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Jordal, John Bjarne: se Langangen, Anders, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.

Jørgensen, Per Magnus
Jørgensen, Per Magnus
Arboretet og Botanisk hage,
Mildevegen 240,
5259 Hjellestad

Flittig skribent i Blyttia

Rhododendronekspert [les mer]

Jørgensen, Per M.: Ambrosia, gudenæring eller farlig ugress? (3) 160 – 162 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Jørgensen, Per M.: Ambrosia-hysteriet brer seg i Norge (2) 114 – 115 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2003.
Jørgensen, Per M.: Etableringen av botanikken ved vårt første universitet (1) 14 – 20 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Jørgensen, Per M.: Mer gult i Bergen: Hieracium amplexicaule L. (1): 42 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Jørgensen, Per M.: Om svartknoppurtens historie i norsk flora (2): 99 – 100 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Jørgensen, Per M.: Sandhall, Å. & Swenson, U. 2000: Växter från varma länder. Kanariöarna, Madeira och Medelhavsområdet (1): 63 (BØKER) Blyttia 2001.
Jørgensen, Per Magnus: Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 2000. Korsmos ugrasplansjer. (4): 193 (BØKER) Blyttia 2001.
Per M. Jørgensen: Mer gult i Bergen: Hieracium amplexicaule L. (1): 42 Blyttia 2000.
Per M. Jørgensen: Om svartknoppurtens historie i norsk flora (2): 99 – 100 Blyttia 2000.
Per M. Jørgensen:Sandhall, Å. & Swenson, U. 2000. Växter från varma länder. Kanariöarna, Madeira och Medelhavsområdet (1): 63 Blyttia 2000.
Per Magnus Jørgensen: Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 2000. Korsmos ugrasplansjer. (4): 193 Blyttia 2000.

Jørgensen, Reidar,
1904-85, norsk friidrettsutøver og botaniker. 6 NM, på 800 (1), 1500 (4) og 5000 m (1). 5 norske rekorder, bl.a. første nordmann under 4 min. på 1500 m (3.56,6 i 1929). Også skiløper. Tildelt Egebergs ærespris for 1929. Utg. flere botaniske avhandlinger.
 
 
K
Kanz, Birgit
Karlsen, Stein Rune
Kielland Lund,  Johan
Klaveness, Dag
Korsmo, Emil,
Kristiansen, Jarle

Kanz, Birgit

Birgit Kanz: Heisiv Juncus squarrosus: nyfunn på Svalbard og kommentarer til artens økologi og forekomst (4): 182 – 185 Blyttia 2000.

Karlsen, Stein Rune
Karlsen, Stein Rune & Jarle Werner Bjerke: Funn av piggstry Usnea subfloridana i Båtsfjord kommune – ny for Finnmark (2) 83 – 86 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
 

Kielland Lund,  Johan 
Driver et floraprosjekt i Stange kommune: Arbeidet med registreringen blir i stor grad gjort av pensjonert Ås-professor, Johan Kielland-Lund, og av Alf Marius Dahl Bysveen. Over 700 forskjellige arter er funnet, men de regner med å ha registrert ca 750 arter når forvillede hageplanter tas med. Hver art registrers på kommunekart som er delt inn i ruter på 5 x 5 km.(2000)

Klaveness, Dag

Klaveness, Dag: Azolla – vannplante på vidvanke? (3) 156 – 159 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.
Klaveness, Dag: Throndsen, J. & Eikrem, W. 2001. Marine mikroalger i farger (1) 63 (BØKER) Blyttia 2002.
 

Korsmo, Emil,
1863-1953, norsk ugressbiolog, prof. ved NLH 1920-33. Utgav bl.a. plansjeverket Ugressfrø, med tegninger og tekst på 11 språk.

Kristiansen, Jarle
Er utdannet botaniker fra
Universitetet i Trondheim (1975) med hovedfag i spesiell botanikk
(plantesosiologi). Har skrevet mange fagrapporter og utredninger. En
internasjonal publikasjon (Astarte vol.10, 1977) og to artikler i BLYTTIA.
Arbeidet tidligere som miljøvernleder i Hattfjelldal kommune i Nordland.

Se rapporter og publikasjoner

Jarle N. Kristiansen
Sørsylte, 6391 Tresfjord
tlf. 906 09 254
 j-n-kris@online.no 
 

Lid, Dagny Tande
Lid, Johannes,
Lie, Asbjørn
Løfall, Bjørn Petter
Løken, Sverre

Langangen, Anders

Anders Langangen, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal (2): 101 – 103 Blyttia 2000.
Anders Langangen, Geir Gaarder & John Bjarne Jordal: Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans Chara canescens Lois. i Møre og Romsdal (3): 162 – 163 Blyttia 2000.
Langangen, Anders: Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge. I. Generell innledning samt beskrivelser av sjøer i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland (4) 190 – 198 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Laane, Carl Morten Motzfeldt

Carl Morten Motzfeldt Laane
f. 1940. Høyeste akademiske grad: Dr.philos. (Universitetet i Bergen) (i 
mikrobiologi). Doktorgrad: Mitosemekanismen i Penicillium (muggsopp) 
hovedfag (cand.real. i 1964, UiO), systematisk botanikk: 
Kromosomundersøkelser av Campanula rotundifolia komplekset. Fant flere 
cyto-typer, Påvist Campanula gieseckiana i Norge. Artikler i Botanisk 
Tidskrift, København og Hereditas, Lund. Teori for innvandring/utvikling av 
komplekset i Norge. Utviklet (sammen med Thore Lie) Feulgen-fluorescens 
metode for enkel påvisning av kromosomer i sopp ("Laane-Lies" metode). 
Sammen med Prof. Klaus Hoeiland avklart to "klassiske" problemer i norsk 
plantegeografi, forekomsten av Baikalmjelt (Oxytropis deflexa) og Crepis 
multicaulis. Førstnevnte publiseret i Canadian J. Botany, samt Svensk 
Botanisk Tidsskrift. Vedr. Crepis multicaulis ble kromosomene undersøkt i 
herbarieeksemplarer (!), vist samme tall som i nålevende populasjoner annet 
steds (ikke noe uvanlig). Publisert i Hereditas. Verdens første 
tredimensjonale bilder av cellekjerner/kromosomer,- fra afrikansk blodlilje 
(Haemanthus(Scadoxus) er publisert i Hereditas, Lund og Jeol News, Tokyo. 
Kromosomundersøkelser av soppene Absidia og Phytophtora samt Achlya, i div. 
internasjonale publikasjoner. Div. cyto-taxonomisake arbeider på tropiske 
slekter, Crinum, Hypoxis med Prof. Inger Nordal. Kromosomundersøkelser av 
cochlearia officinalis (med Inger Nordal). Cyto-genetiske undersøker, 
livscyclus i slimsoppen Physarum polycephalum sammen med Finn B. Haugli, 
senere en rekke internasjonale publikasjoner vedrørende Physarum med 
nobelprisvinner, Professor Ivar Giaever. Farmasibotanikk: Oldenlandia, 
Khat, Papaver brakteatum.
div. lærebøker i mikroskopi

Tidligere stillinger : Foersteamanuensis ved Botanisk Institutt,UiO
        Professor i biologi: Biologisk Institutt
2005:       Professor i Molekylar Biovitenskap, IMBV, UiO

Arbeider nå innen grenseområdet cellebiologi/biofysikk/celleevolusjon
 

Laane, Morten Motzfeldt: se Klaus Høiland & Morten Motzfeldt Laane: En kritisk vurdering av grannåler som bevis i straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen i 1958 (2) 90 – 98 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
 

Larsen, Øyvind

Michelets vei 18,
1366 Lysaker.

Larsen, Øyvind: Masseforekomst av bulmeurt på Fornebu (3) 178 – 179 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.

Leidulf Lund

Leidulf Lund: polarflokk Polemonium boreale, myrsildre Saxifraga hirculus, polarblindurt Silene uralensis ssp. arctica, polarjonsokblom S. involucrata ssp. involucrata, arktisløvetann Taraxacum arcticum, polarreverumpe Alopecurus borealis, stivsildre Saxifraga hieraciifolia, svartbakkestjerne Erigeron humilis, ullmyrklegg Pedicularis lanata ssp. dasyantha, fjellsolblom Arnica angustifolia (4): xiv – xv Blyttia 2000.

Leknes, Ingvar Leiv

Leknes, Ingvar Leiv: Brunrot, kvefs og humler (4): 206 – 207 (SKOLERINGSSTOFF) Blyttia 2001.
Leknes, Ingvar Leiv: Tettegras – insektfangande plante (2) 126 – 127 (SKOLERINGSSTOFF) Blyttia 2002.

Lindstrøm, Eli-Anne

Lindstrøm, Eli-Anne: Hvitveisføljetong (3) 122 (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2003.
Lindstrøm, Eli-Anne: se Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Lid, Dagny Tande,
f. 25. mai 1903, norsk botanisk tegner og forfatter, g.m. J.L. Har illustrert flere floraer og utgitt diktsamlinger.

Lie, T. 

Lie, T. se Hessen, D. O. & Lie, T. 2002. Mennesket i et nytt lys. Darwinisme og utviklingslære i Norge. Anmeldt av Klaus Høiland. (1) 30 – 31 (BØKER) Blyttia 2003.

Lid, Johannes,
1886-1971, norsk botaniker og plantegeograf, g.m. D.T.L. Utgav bl.a. Norsk og svensk flora (1963, 1974), utvidet til Norsk, svensk, finsk flora (1985) av O. Gjærevoll.

Lie, Asbjørn,
Formann i Agder botaniske forening, og Zoologisk forening (Sørlandet). Jobber bl.a. på Søgne videregående skole, og Agder naturmuseum og botanisk hage. Han  har vært engasjert i miljøutredinger i både fylker og kommuner.

Asbjorn.Lie@kristiansand.kommune.no

Lote, Styrk

Lote, Styrk: Mi Jærstrand (4) xiv – xv (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2002.

Lubienski, Marcus

Wodantal 28,
45529 Hattingen
Tyskland
E-post: marcus.lubienski@gmx.de
(Tas med fordi han skriver om norske forhold)

Lubienski, Marcus: Equisetum xmildeanum Rothm. (E. pratense Ehrh. x E. sylvaticum L.), en snellehybrid ny for Norge (3) 171 – 178 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Lund, Leidulf 

Lund, Leidulf (4): xiv – xv (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2001.
 

Løfall, Bjørn Petter
Leder i Østfold botaniske forening
Nestleder i Norsk Botanisk Forening.
Er fagkonsulent i sopp, mose og lav, er også interessert i insekter, særlig øyenstikkere
se: http://www.entomologi.no/Insekt-Nytt/1996-1-2/Forum.HTM 

Fagkonsulent botanikk, Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage
Botanisk Museum, Oslo 
b.p.lofall@nhm.uio.no

Arbeider ved Rådmannskontoret i Rakkestad
bjorn-petter.lofall@rakkestad.kommune.no

Bolig:
Åsliveien 20B
1890 Rakkestad
Tlf. 69221871

Løken, Astri 

Løken, Astri 23.01.1940 – 06.04.2002 (2) vii (MINNEORD): av Nettelbladt, Mats Blyttia 2002.

Løken, Sverre
1936-98. Født i Vågå. 1967 hovedfag i botanikk (u.Oslo). Vitenskapelig assistent ved Botanisk museum, Oslo.
Fra 1994 konservator ved Botanisk hage og museum. Løkens forskingsinnsats var i første rekke knyttet til floraen i Nord-Guldbransdalen med omgivende fjellstrøk. Han har omtalt mange sjeldne fjellplanter. Løken var en typisk feltbotaniker. Sjelden likte han seg bedre enn på oppdagelsesferd i naturen eller på feltkurs med studenter.
 
M
Melseth, Tor H.
Moen, Asbjørn 

Mathisen, Helene

Mathisen, Helene: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Mats Nettelbladt:Vegkantfloraer (1): 60 – 62 Blyttia 2000.

Melseth, Tor H.
Sitter i redaksjonen i det botaniske fagtidsskriftet "Blyttia".

Michaelsen, Egil

Michaelsen, Egil, Trond Baugen: Rabiate hvitveiser (2) 54, 119 (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2003.

Moe, Dagfinn

Dagfinn Moe: Den tyske lege og botaniker Dr. Fritz Schäfer og et Herbarium Spitzbergense fra 1921 (4): 194 – 196 Blyttia 2000.
Moe, Dagfinn: Bibliographica Fægriana (1) 4 – 13 (MINNEORD) Blyttia 2002.
Moe, Dagfinn: Den tyske lege og botaniker Dr. Fritz Schäfer og et Herbarium Spitzbergense fra 1921 (4): 194 – 196 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Moe, Dagfinn: Professor dr. philos., dr. h. c. Knut Fægri snr. 17.07.1909–10.12.2002 (1) 2 – 4 (MINNEORD) Blyttia 2002.

Moen, Asbjørn 
Stilling/tittel: Professor 
Asbjørn Moen er professor i botanikk ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. 
Epost: Asbjorn.Moen@vm.ntnu.no 

Nasjonalatlas for Norge:  Moen, Asbjørn (forf.)

Atlaset beskriver den spesielle variasjonen i vegetasjon og flora i Norge og sammenligner situasjonen her i landet med verden forøvrig. Kartene legger vekt på å fremme regionale variasjoner, men presenterer også detaljer om de enkelte fylkene. Hovedvekten er lagt på kartlegging av vegetasjonssoner- og seksjoner, og vegetasjonsgeografiske regioner. Har litteratur-og bildeliste, kart-, figur- og tabelloversikt, ordforklaringer og stikkord- og planteregister. © FS Informasjonstjenester 
 
 

Mørkved, Brynhild

Mørkved, Brynhild: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.
 
N
Nilsen, Lennart 
Nordhagen, Rolf,

Nettelblad, Mats

Diakonveien 41,
8013 Bodø
E-post: mndt@frisurf.no

Nettelblad, Mats: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.
Nettelbladt, Mats G.: se Anders Often, Asbjørn Arntsen & Mats G. Nettelbladt: Isolert forekomst av finnmarksfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. boreale i Saltdal, Nordland (3) 142 – 145 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Nettelbladt, Mats: Astri Løken 23.01.1940 – 06.04.2002 (2) vii (MINNEORD) Blyttia 2002.
Nettelbladt, Mats: se Trond Skoglund & Mats Nettelbladt: Vellykkede botanikkdager i Skjerstad (4) 198 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.
Nettelbladt, Mats: Vegkantfloraer (1): 60 – 62 (BØKER) Blyttia 2001.

Nilsen, Lennart 
1.aman. 
Institutt for Biologi
Universitetet i Tromsø
Dramsv.201
N-9037 TROMSØ
tlf: 77 64 63 14
fax: 77 64 63 33
email: lennart@ibg.uit.no
http://colargol.ibg.uit.no/biologi/botanikk/lennart/lennart.htm

Nordhagen, Rolf,
1894-1979, norsk botaniker; sønn av J.N. Prof. ved Bergens Museum 1925-45, 1945-64 prof. ved Universitetet i Oslo. Skrev mange plantegeografiske og plantesosiologiske avhandlinger, en stor norsk flora, lærebøker i botanikk m.m.

Nylen, B

Nylen, B. 2001. Sopp i Norden og Europa. Anmeldt av John Inge Johnsen. (2) 95 – 97 (BØKER) Blyttia 2002.
 
O
Often, Anders
Odland, Arvid 

Arvid Odland: 
Nordlig krossevjeblom Elatine orthosperma: nyfunn på Voss og kommentarer til artens økologi og vurdering av mulige skjøtselstiltak (1): 15 – 21 Blyttia 2000.
Odland, Arvid: Fremstad, E. & Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge (1) 61 – 62 (BØKER) Blyttia 2002.
Odland, Arvid: Nordlig krossevjeblom Elatine orthosperma: nyfunn på Voss og kommentarer til artens økologi og vurdering av mulige skjøtselstiltak (1): 15 – 21 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Often, Anders
Skrevet mange artikler i Blyttia.
Ansatt ved
NINA-NIKU, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning,
Dronningens gate 13,
Boks 736 Sentrum
0135 Oslo
E-post: anders.often@ninaosl.ninaniku.no
E-post2: anders.often@nina.no

Anders Often & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192 Blyttia 2000.
 

Often, Anders & Asle Bruserud: Vasspest Elodea canadensis i Mjøsa, Hedmark (2) 81 – 82 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Often, Anders & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2001.
Often, Anders, Asbjørn Arntsen & Mats G. Nettelbladt: Isolert forekomst av finnmarksfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. boreale i Saltdal, Nordland (3) 142 – 145 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Often, Anders, Tore Berg & Odd Stabbetorp: Planteskoler er springbrett for nye ugrasarter (1) 37 – 47 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Often, Anders: «Skrekk-pollen på vei til Norge» (2) 115 – 116 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2003.
Often, Anders: Bevisst spredning av planter – fantasien strekker ikke til (2) 80 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Often, Anders: Bittergrønn Chimaphila umbellata finnes fortsatt i Hedmark (1) 30 – 31 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Borrer – er det Fredrik som står bak? (1) 33 – 34 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Often, Anders: Hester i vinterkrig nær Litsa-fronten, Kola (3) 182 – 183 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Isolert nordgrense for bunkestarr Carex elata på Nes, Ringsaker (1) 36 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Klåved Myricaria germanica i lavfuruskog (2) 122 – 123 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Kystgrisøre Hypochoeris radicata vokste i Sandnessjøen i 1969 (4) 226 – 228 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.
Often, Anders: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Often, Anders: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Often, Anders: se Torbjørn Alm, Anders Often & Mikko Piirainen: Engtoppklokke Campanula glomerata ssp. glomerata i Sør-Varanger, Finnmark – med noen kommentarer til toppklokkene i Nord-Norge (1) 21 – 28 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Often, Anders: Solblom – den møkka som tar overhånd (3) 183 – 184 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Vanlige arter er også sjeldne noen steder: burota Artemisia vulgaris på Blikkberget (1) 35 – 36 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2002.
Often, Anders: Vingersjøens nordøstende: våtmarker med 6 rødlistede karplanter (3) 149 – 155 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Olsen, Tor Øystein

Olsen, Tor Øystein: Rar orkide! (1) 2 (BLYTTIAGALLERIET) Blyttia 2003.
 
 
P

Pedersen, Arne

Pedersen, Arne: se Hanssen, Even W. & Arne Pedersen: Funn av nålkapselmosen gulnål Phaeoceros carolinianus i Telemark (1): 50 – 51 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Pedersen, Oddvar
Botanisk Museum på Tøyen i Oslo 

Pedersen, Oddvar: Karplanteherbariene – hva har samlet seg der? (2) 103 – 116 (NORGES
BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2002.

Piirainen, Mikko

Piirainen, Mikko & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161 Blyttia 2000.
Mjelde, Marit, Eli-Anne Lindstrøm & Tom Andersen: Vann-nett Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim – en mulig problemalge i Norge? (2): 90 – 95 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Piirainen, Mikko & Torbjørn Alm: Syvhornmarikåpe Alchemilla heptagona Juz. og månemarikåpe A. semilunaris Alechin i Sør-Varanger, Finnmark – to nye arter for Norge (3): 152 – 161 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: storengkall Rhinanthus serotinus (2): 104 – 107 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: flatsiv Juncus compressus, knappsiv Juncus conglomeratus og lyssiv Juncus effusus (1): 7 – 14 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Piirainen, Mikko: se Alm, Torbjørn, Anders Often & Mikko Piirainen: Krigsspredte arter i Sør-Varanger, Finnmark: hvitfrytle Luzula luzuloides – med noen kommentarer til øvrige nordnorske forekomster (3): 147 – 151 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
Piirainen, Mikko: se Torbjørn Alm, Anders Often & Mikko Piirainen: Engtoppklokke Campanula glomerata ssp. glomerata i Sør-Varanger, Finnmark – med noen kommentarer til toppklokkene i Nord-Norge (1) 21 – 28 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Prestø, Tommy

Prestø, Tommy: se Blom, Hans H., Geir Gaarder, Kristian Hassel & Tommy Prestø: Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge – hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse? (1): 44 – 50 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 
 
Q
R

Rekkedal, Bodil B

Rekkedal, Bodil B.: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Røberg, Kjetil

Røberg, Kjetil: se Bergseth, Siri, Hege B. Gehrken, Helene Mathisen, Bodil B. Rekkedal, Kjetil Røberg & Klaus Høiland: Gulltråd Piloderma croceum, en lovende modellart for studium av økologi og populasjonsstruktur til en mykorrhizasopp i barskog (3): 122 – 126 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.
 
 
S
Schübeler, Frederik Christian,
Skogen, Arnfinn
Sopp, Olav Johan
Sandaas, Kjell
Skard, O
Skarpaas, Olav
Skifte, Ola
Skoglund, Trond
Skrede, Steinar
Soltvedt, B.D
Sortland, Andy
Stabbetorp, Odd E
Steen, Snorre Winger
Stensrud, Øyvind
Sunding, Per
Svalheim, Ellen
Sævre, Rune

Schübeler, Frederik Christian,
1815-92, norsk botaniker, prof. ved Universitetet i Oslo. Utførte kulturforsøk for å prøve hvor langt mot nord de forskj. arter kunne trives, og mente å kunne bevise at kulturplanter ved dyrking langt mot nord tilpasser seg ved fremskyndet modningstid. Hovedverk: Die Culturpflanzen Norwegens (1862). Betydde mye for utvikling av hagebruket i Norge.

Skogen, Arnfinn
 Gjennom sitt arbeid ved Universitetet i Bergen har Arnfinn Skogen i en årrekke
drevet botanisk økologisk forskning i kyst-Norge En del av arbeidet har vært
konsentrert om Sunnmøre, særlig de indre deler, for å klarlegge møtet mellom
oseanisk og varmekrevende kontinental vegetasjon og fjellvegetasjon. Hans spe-
sialinteresse er kystens myr- og heilandskaper. Skogen har stått for flere publika-
sjoner om disse og andre botanisk-økologiske emner.

Sopp, Olav Johan,
1860-1931, norsk mykolog. Oppfant den metoden til fremstilling av usukret kondensert melk som er grunnlaget for moderne melkekondenseringsindustri. Arbeidet også for bruk av spiselig sopp i husholdningen.

Sandaas, Kjell
Sandaas, Kjell: se Wesenberg, Jan, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Skard, O

Skard, O. 2002. Trær. Røtter i kulturhistorien. Anmeldt av Anders Bryn. (4) 212 (BØKER) Blyttia 2002.

Skarpaas, Olav

Skarpaas, Olav & Odd E. Stabbetorp: En enkel frøfelle og to små spredningsforsøk med hestehov Tussilago farfara (4) 218 – 223 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Skarpaas, Olav: Spres enghaukeskjegg med rådyr? (1) 34 – 36 (FLORISTISK SMÅGODT) Blyttia 2003.

Skifte, Ola

Skifte, Ola: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Skoglund, Trond

Skoglund, Trond & Mats Nettelbladt: Vellykkede botanikkdager i Skjerstad (4) 198 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Skrede, Steinar

Skrede, Steinar: Sannsynlig lokalitet for stormarihand Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó på Stadlandet (1): 32 – 36 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Soltvedt, B.D

Soltvedt, B.D. 2002. Maria vandrer over bergene. Marianavn i gamle blomstertradisjoner. Anmeldt av Ingrid Brun. (4) 190 (BØKER) Blyttia 2002.

Sortland, Andy

Sortland, Andy: se Torbjørn Alm, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved, Mats Nettelbladt, Ola Skifte, Andy Sortland: Johannes Reiersen til minne (2) 110 – 111 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.

Stabbetorp, Odd E

Stabbetorp, Odd E.: se Olav Skarpaas & Odd E. Stabbetorp: En enkel frøfelle og to små spredningsforsøk med hestehov Tussilago farfara (4) 218 – 223 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.
Stabbetorp, Odd: se Anders Often, Tore Berg & Odd Stabbetorp: Planteskoler er springbrett for nye ugrasarter (1) 37 – 47 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Steen, Snorre Winger

Steen, Snorre Winger: se Elven, Reidar, Kjell Tore Hansen & Snorre Winger Steen: Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (4): 186 – 189 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2001.

Stensrud, Øyvind

Stensrud, Øyvind: se Tor Arne Carlsen & Øyvind Stensrud: Hattmorkelen Gyromitra longipes Harmaja funnet i Norge (2) 76 – 78 (NORGES BOTANISKE ANNALER) Blyttia 2003.

Sunding, Per

Sunding, Per: 100 år siden Dagny Tande Lids fødsel (1) 51 (NORSK BOTANISK FORENING) Blyttia 2003.
Sunding, Per: Nelson, E.C. 2000. Sea Beans and Nickar Nuts (1) 64 (BØKER) Blyttia 2002.
Sunding, Per: Norges nasjonalblomst, – røsslyng eller bergfrue? (1): 30 – 31 (INNI GRANSKAUEN) Blyttia 2001.
Sunding, Per: Ny flora for Syden-farere: Azorene (Schäfer, H. 2002. Flora of the Azores. A field guide.) (3) 163 (BØKER) Blyttia 2003.

Svalheim, Ellen

Anders Often & Ellen Svalheim: Strandbete Beta vulgaris ssp. maritima funnet i Tvedestrand kommune (4): 192 Blyttia 2000.
 

Sævre, Rune,
Fagbotaniker og ansatt i miljøavdelingen hos fylkesmannen i Aust-Agder. Han har stor kunnskap om floraen i Agder-fylkene og han leder flere ekskursjoner hvert år. Bor i Arendal.
Rune.Savre@fm-aa.stat.no
 
T
Traaen, Carl

Traaen, Carl
1847-1928, var overlærer i Brevik og formann i Breivik sparebank 1896-97.
Det første sikre funn av narrmarihand i Norge gjort av Carl Traaen i juni 1880 på Håøya utenfor Grimstad. Denne lokaliteten finnes også i dag.
 
U
V

Værnes, Kjell

Kjell Værnes: huldrenøkkel Botrychium matricariifolium, høstmarinøkkel B. multifidum, håndmarinøkkel B. lanceolatum, dvergmarinøkkel B. simplex (1): ii-iii Blyttia 2000.
 
W
Wesenberg, Jan
Wischmann, Finn
Wille, Nordal
Woldstad Hanssen, Even

Wesenberg, Jan
Redaktør av Blyttia /Editor of Blyttia - the Journal of The Norwegian Botanical Society
og daglig leder i Norsk Botanisk Forening /Daily leader of the Norwegian Botanical Society
blyttia@toyen.uio.no
http://home.no.net/janwes/
tlf.: +47 22 85 17 01 (office); +47 90 88 86 83 (mobile); +47 22 29 74 55 (home)
fax: +47 22 85 18 35 (mark first page "Jan Wesenberg")
Office address: Blyttia, Botanisk museum, Sars gt. 1, N-0562 Oslo, Norway 

Jan Wesenberg, Finn Wischmann & Kjell Sandaas: Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ – resultater etter 12 år (1): 52 – 58 Blyttia 2000.
Jan Wesenberg: Hvordan planter ordner livet sitt – generasjonsvekslinga (2): 96 – 98 Blyttia 2000.
Jan Wesenberg: Mer puggefritt om generasjonsvekslinga (3): 167 – 168 Blyttia 2000.

Wischmann, Finn
Kjent norsk botaniker. Han er en av våre dyktigste fagpersoner innen botanikk. Det blir humoristisk fortalt at han kan artsbetemme de fleste planter fra bil i 80 km/t på 100 meters avstand. Han er tilknyttet Botanisk museum på Tøyen i Oslo.
Sitter i redaksjonen av Blyttia (pr.2002).

Bernhard Herres v 30
0376 Oslo 3
Telefon: 22 14 36 61
Mobiltelefon    90 65 71 22
e-post:
finn.wischmann@nhm.uio.no

Finn Wischmann: Stanksopp Phallus impudicus i Numedal (1): 37 – 39 Blyttia 2000.
Finn Wischmann: Tre flerhodete og en énhodet ull: Dusk-, bred- og "små"-myrull, og sveltull Eriophorum angustifolium, latifolium, gracile og alpinum (2): 84 – 87 Blyttia 2000.
 

Wille, Nordal
1858-1924, norsk botaniker; prof. 1893. Opprettet 1894 Botanisk laboratorium og deltok s.å. i opprettelsen av den biologiske stasjon i Drøbak. Fikk 1913-14 bygd Botanisk museum på Tøyen, Oslo. Grunnleggende arbeider over grønnalgers systematikk.

 Woldstad Hanssen, Even - se Hanssen, Even Woldstad
 
 
X
Y
Z
Æ
Ø
Øyen, Bent Håvard

Bernt-Håvard Øyen: Vestamerikansk hemlokk – gjøkungen blant innførte bartrær i Vest-Norge? (4): 208 – 216 Blyttia 2000.
 
Å
Åsen, Per Arvid

Åsen, Per Arvid
Botaniker. Per Arvid Åsen er svært godt kjent med floraen på Sørlandet og han er en nøkkelperson på sørlandsfloraen. Han holder på med et stort prosjekt, "Tusenårshagen", der gamle kulturplanter blir presentert.

Jobber ved Agder naturmuseum og botaniske hage.
Postboks 1018 Lundsiden
4687 Kristiansand
Tlf: 38 09 23 88
Fax: 38 09 23 78
e-post: per.aasen@kristiansand.kommune.no

Per Arvid Åsen:Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam (1): 59 – 60 Blyttia 2000.


Artikler
Darwins korrespondanse 

Kilde NRK: http://www.nrk.no/programmer/radio/verdt_a_vite/vitenskap/888876.html
Publisert 15.03.2001 11:31 

Charles Darwin hadde en svært omfattende korrespondanse med forsker over hele verden, og ved Universitetsbiblioteket i Cambridge i England foregår en nitidig gjennomgang og utgivelse av dette rikholdige materialet, som vil resultere i minst 30 store bokbind.

"Darwin Correspondance Project"

Prosjektet ble etablert i 1974 av den britiske zoologen Sydney Smith i Cambridge og den amerikanske filosofen Fredrick Burkhardt, som på den tiden nettopp var blitt pensjonert og søkte nye oppgaver. Han tenkte først å offentliggjøre korrespondansen til en av Darwins nærmeste venner, botanikeren Joseph Dalton Hooker ved den botaniske hagen i Kew, men da han begynte å studere denne korrespondansen, oppdaget han at Darwins egen korrespondanse enda ikke var offentliggjort. Og pensjonistjobben pågår fortsatt, Fredrick Burkhardt er hovedredaktør for utgivelsene, nå 88 år gammel. 

Det omfangsrike bokverket med brev til og fra Darwin er nå kommet til bind 12. Dette bindet inneholder korrespondanse fra året 1864 og vil gå i trykken til sommeren. Arbeidet som er utført hittil utgjør trolig omkring 1/3 av det totale arbeidet. Etter utgivelsen av den berømte boken The Origin of Species - Om artenes opprinnelse - i 1859, økte korrespondansen og den ble bedre bevart. Det som står igjen er mer komplett og utgjør minst ett bind per år gjennom resten av Darwins levetid. Han døde i 1882, så det skulle tilsi at omkring 20 bind gjenstår. Totalt vil man komme opp i rundt 30 store bind. 

Far og sønn Blytt

Pionerene i norsk botanisk forskning – Mathias Numsen Blytt og sønnen Axel Blytt imponerte i tur og orden Darwin med sitt arbeid. Mathias Blytt ble i 1837 utnevnt til professor og bestyrer av de botaniske samlingene på Tøyen i Oslo. Han var den første norske forsker som kom i kontakt med Darwin. Darwin var interessert i å gjøre eksperimenter med frø for å finne ut mer om de kunne tåle lang transport med havstrømmene og spire på nye øyer og kontinenter. Via den engelske konsulen i Norge, John Rice Crow, sendte Mathias Blytt et par store frø til Darwin i september 1855. Disse frøene hadde kommet med Golfstrømmen fra tropiske områder og drevet i land i Nord-Norge. De ble artsbestemt av Charles Darwins gode venn Joseph Dalton Hooker i Kew og tilhørte to arter av store, tropiske belgfrukter. Begge frøtypene kjent for å tilbakelegge lange avstander på havet. Darwin eksperimenterte med frøene, la dem i havvann og skrev begeistret på baksiden av et brevark: "De flyter fortsatt etter 14 dager". 

Axel Blytt og plantenes innvandring

Sønnen Axel Blytt, som fulgte opp farens arbeid, imponerte Darwin med sin avhandling om plantenes innvandring etter istiden under skiftende klimaforhold: "Forsøg til en Theori om Invandringen av Norges Flora under vekslende regnfulle og tørre tider". Avhandlingen ble også utgitt på Engelsk, og i 1876 sendte Axel Blytt den til Darwin. Darwin understreket betydningen av dette arbeidet i brev til flere samtidige vitenskapsmenn og skrev senere et svært positivt brev til Axel Blytt etter å ha mottatt en større artikkel om klimavekslingene. 

Sarsene og dyphavet

En annen norsk forsker som fikk brev fra Darwin var zoologen Georg Ossian Sars, som sammen med faren Michael Sars, oppdaget mengder av livsformer på flere hundre meters havdyp. Kontakten med Darwin dreide seg om en sjøstjerne, som faktisk ble oppdaget først av Peder Christen Asbjørnsen i Hardangerfjorden i 1853. Selv om Asbjørnsen er bedre kjent som eventyrforteller, var han også en betydelig naturforsker og tidlig forkjemper for Darwin – han fant en sjøstjerne på dypet i Hardangerfjorden og kalte den Brisinga etter smykket som den norrøne kjærlighetsgudinnen Frøya hadde og som Loke stjal og gjemte i havdypet. Noen år senere fant Georg Ossian Sars en art til i slekten Brisinga og beskrev disse sjøstjernene på engelsk med praktfulle illustrasjoner. Han sendte sin beskrivelse til Darwin, som takket og berømmet illustrasjonene i et brev som er bevart ved Universitetsbiblioteket i Oslo. 

Bøker om norsk natur

En av de to bøkene om norske naturforhold som Darwin hadde I biblioteket var "A summer in Norway" – "En sommer i Norge" – skrevet av John Dean Caton, overdommer i staten Illinois. Det som interesserte Darwin spesielt i denne boken var omtalen av rådyr, rein og elg. Ikke minst undret Darwin seg over hvorfor reinsimlene har gevir, mens det hos elg og rådyr er bare hannen som har gevir. Kunne det være en tilpasning for at simlene kunne forsvare beitet mot inntrengere i den kritiske vårperioden fram mot kalvingen? 

Med sin spesielle interesse for den variasjon som kunne frambringes under kunstig utvalg i husdyravl, var Darwin også svært interessert i den særegne norske fjordhesten og hva slags opprinnelse den kunne ha. Det var bl.a. den mørke stripa langs ryggen på fjordhesten Darwin interesserte seg for, og om hesten kunne ha andre striper, for eksempel på beina. Kunne det være noe slektskap mellom den norske Blakken og den afrikanske sebraen? 

Den andre boken om norske naturforhold som Darwin hadde i sitt eget bibliotek var 
"Norway and its glaciers" – en bok om isbreer skrevet av James David Forbes, med fine illustrasjoner. En annen Forbes, David Forbes, for øvrig bror til den mer berømte Edward Forbes, ble ansatt som direktør ved Espedalen nikkelverk i 1846. Han reiste bl.a. til Chile og studerte geologien i Andesfjellene der Darwin også hadde gjort geologiske undersøkelser. Han sammenlignet geologien i Norge og i Sør-Amerika, noe de to brevvekslet om i 1860-årene. 

Darwins mange kontakter

Korrespondanseprosjektet i Cambridge har en oversikt over alle som mottok eller sendte brev til Darwin og en kalender med oversikt og kort beskrivelse av hvert enkelt brev.

Professor dr. philos, dr h.c. Knut Fægri døde 10.12.2002

Kilde: Blyttia 1/2002
Så udødelig som professor Knut Fægri enn kunne
virke på mange, sovnet han likevel stille inn natt til
10. desember i fjor. For bergensmiljøet var han et
bindeledd mellom etablerte tradisjoner ved Ber-
gens museum, med egen virksomhet gjennom
20 og 30 tallet og krigens år, og med stort enga-
sjement i tiden som fulgte lokalt ved etableringen
av Universitetet i Bergen. Mens mange av hans
forgjengere trakk til hovedstaden, ble han tro mot
Bergen og Vestlandet og brukte han dette som
plattform også for nasjonalt og internasjonalt en-
gasjement. For mange var han oppslagsverket
og historieboken selv, og tross høy alder var han
sentral ved 50-års jubileet for universitetet i 1998,
med engasjerte taler med et vell av informasjon.
Hukommelsen sviktet så menn ikke.

Han var familiært ”belastet” som botaniker
og museumsmenneske, som nevø av statsråd
ambassadør, direktør ved Bergens museum og
grunnlegger av Muséhagen, Jørgen Brunchorst
At kontakten innen familien var god, er vel kjent.
Bl.a. hentet Brunchorst vekster fra familieien-
dommen til den nye botaniske hagen som han
hadde etablert på Nygårdshøyden (i dag Musé-
hagen).

Fægri hadde satt seg tidlig det mål å bli pro-
fessor i botanikk. Han hoppet over flere klasser
sin skoletid, og syslet stort sett med andre saker
enn sine medelever. Han ble raskt student, leste
Bergen og tok eksamen i Oslo, og ble cand. mag.
i 1932. Hovedoppgaven ble raskt for stor, og han
disputerte like godt i 1934 over vegetasjonsforand-
ringer i brenære områder i Jostedalen i Sogn.
Mens hans lærer Rolf Nordhagen ville ha han til å
arbeide på Finse, ble han fristet av et annonsert
kurs i pollenanalyse i Sverige arrangert av profes-
sor Lennart von Post. Dette forandret Fægris pla-
ner, og pollenanalysen som egen fagretning, slik
som vi kjenner den i dag, ble utviklet. Men tidlig,
og før han var cand. mag., hadde han skrevet 8
arbeider om diverse floristiske tema og populær-
vitenskap i «Naturen». Senere og parallelt med
sitt dr. arbeid utvidet han sitt engasjement med
arbeider innen naturvern, systematikk (nomenkla-
tur arbeid), bestøvningsøkologi, museumsarbeid
og selvsagt vegetasjonshistorie.

Han var kvass og klar i faglige spørsmål, men
for publikum lett og engasjerende, både om bota-
nikken og andre tema han etter hvert engasjerte
seg i med tyngde. Bestøvningsøkologien var et av
feltene. Andre var krydder og bruk av nyttevekster,
potteplantenes historie, hagehistorikk med bl.a.
kritiske utspill mot bruk av moderne vekster i Ver-
sailles. Og ikke minst utallige bidrag som tradi-
sjonsbærer og markedsfører av tradisjonell norsk
drikke og mat, spesielt fisk.

Gjennom sin lange redaktørperiode (1947-
1978) for det populærvitenskapelige tidsskriftet
«Naturen» videreformidlet han for det store publi-
kum nytt fra forskningsfronten sammen med inn-
spill og spissformulering om det som rørte seg i
tiden på de faglige fronter så vel innen samfunns-
debatt som politikk. Den statlige «Forvaltningen
av vår åndelige kapital» og naturvern var ofte frem-
me i spaltene. Kritikken var til tider skarp, og mye
kan med fordel leses også i dag. Trykte arbeider
om likt og ulikt dukket opp i en lang rekke tidsskrif-
ter og blader, og muntlig bidrag kom som radio-
foredrag, allerede på begynnelsen av 30-tallet.
Etter dette sa han heller ikke nei til debatter i fjern-
synet. Spalteplass brukte han mye av. «Blekk-
sprut» var en tittel han likte godt. Selv regnet han
med vel 550 vitenskapelige arbeider, i tillegg til
redaksjonelt stoff i «Naturen», artikler og debatt-
innlegg i aviser i inn og utland, - og ikke minst i
«Farmand». Om diskusjoner manglet eller gikk
tregt, skrev han tidvis under pseudonymer for å
skape debatt. Han var imidlertid kritisk til både
egne og andres vitenskapelige arbeider, spesielt
om de var mer enn 20 år gamle. Om noen fant feil
eller hadde kommentarer til hva han hadde skre-
vet, var hans kommentar gjerne, «.. det var på tide».

Fægri kjennetegnes lett med en tekst med de
mange små raffinementene uansett hva han skrev
om. Han startet som en observant iakttager av
naturen, og før han var ferdig med sin cand. mag.
grad, hadde han skrevet flere arbeider om enkelt-
arters eller slekters opptreden i vår natur, bl.a. om
slekten Amsinckia, Gagea pratensis og Polygo-
natum verticillatum. Slike bidrag kom han med
livet ut, og herbariebelegg finnes det mange av.
Det er derfor ikke helt uten grunn at mange har
satt og fremdeles setter likhetstegn mellom han
og «Norges planter», et arbeid som kom i perio-
den 1958-60, og som er kommet i flere oppda-
terte versjoner etter dette. Dette arbeidet fulgte en
god norsk tradisjon etter F.C. Schubelers «Nor-
ges Væxtrige» som kom snaut 100 år før, og hvor
begge garantert vil bli brukt i lang tid fremover.
Fægri trivdes med floristikk og plantegeografi, noe
som de senere store arbeidene i serien «Maps of
distribution of Norwegian Vascular plants» med
bindet om kystplantene og likegodt også de syd-
østlige artene (sammen med Anders Danielsen)
tyder på. Alene hadde dette vært en merittliste god
nok for de fleste.

Arbeidskapasiteten rakk mye lenger både
innenfor og utenfor landet. Krydderboken er et fag-
lig mesterverk, skal man våge å si også litt krydret
skjønnlitteratur? Likeledes den lille boken om plan-
tene i Wergelands diktning. Men utenlands vil hans
navn bli knyttet til hans lærebøker i pollenanalyse
og bestøvningsøkologi, to helt adskilte fagfelt. Hvert
av disse med egne lærebøker, sammen med hen-
holdsvis en danske og en nederlender er blitt ut-
gitt i flere reviderte utgaver og brukes verden over
i dag. Alt dokumenterer en meget stor arbeidska-
pasitet utenom det vanlige, og med en uvanlig
bredde, og det er nærliggende å bruke betegnel-
sen polyhistor om han.

Fægri mottok en lang rekke hedersbevisnin-
ger for sitt arbeid og engasjement i inn- og utland.
Her hjemme ble det bl.a. Reusch-medaljen
(1943), NAVFs pris for populærvitenskap (1974),
æresmedlem i Norske naturhistoriske museers
landsforbund (1978), og Tønnes Andenæs pris
for sitt populærvitenskapelige forfatterskap (1996).
Høyest rager utnevnelsen til kommandør av Den
Kongelige St. Olavs orden (1980) og «The Millen-
nium Botanist Medal» tildelt ved den botaniske
verdenskongressen i Saint Louis, USA (1999). Vi
skal heller ikke glemme flere hedersbevisninger
fra studenthold, bl.a. var han ridder av Pinnsvin-
ordenen (Studentersamfunnet i Bergen), som takk
for et langvarig og stort engasjement for studen-
ter. Norsk Botanisk Forening utnevnte Fægri til
æresmedlem i 1987.

Knut Fægris produksjon er stor, og trolig lite
kjent for mange. Vitenskapen er klar og inspire-
rende. Mange av hans tanker og refleksjoner er
ofte tidløse og universelle og gir grunn til etter-
tanke. Om den totale oversikt over hans produk-
sjon ikke er mulig å lage, vil den utarbeidede over-
sikten gi et rimelig godt grunnlag for å bli kjent
med hans innsats og engasjement. Han uttalte
selv kort tid før han døde at han ville skule ned på
oss for å se hva vi foretok oss, og nok om vi kjente
hans arbeider. Han bør leve lenge i våre tanker og
i litteraturlisten!

Dagfinn Moe
Botanisk museum
Universitetet i Bergen
Allegaten 41,5007 Bergen
email: dagfinn.moe@bot.uib.no
 

.
.