Jomfruland
Fantastiske Jomfruland
Kulturlandskapet
på Jomfruland er blant de mest verdifulle i Telemark. Rullesteinstranda har et belte av krattvegetasjon innerst som går over i høystammet grovskog, om våren med tette hvitveistepper. Eikeskog med hagemarkspreg går over i kulturmarker med åkrer og beiter i vest, hvor vi finner lange grunne strandsoner. Vekslingen i naturtyper gir området stort mangfold av arter med svært ulike krav til lys, næring og fuktighet.
JOMFRULAND FYR
ble tent første gang 1. oktober 1839. Tårnet er 35 alenhøyt eller 22 m og er bygd av 250,000 teglstein. I 1874 kom det tåkelur med trompet, det første maskindrevne horn i landet. Det nye fyret av jern kom hundre år etter. Det er 37 meter høyt. Djupodden fyrlykt er fra 1910 og ble parafindrevet i 60 år, og er plassert i skogkanten ved hovedveien. Det gamle tårnet er åpent for publikum i sommersesongen fra kl 12-16 (søndager til kl 18), og ellers etter avtale med Jomfruland Vel.
STEINGJERDER
De mange steingjerdene er typiske for rullesteinsøya. De er bygd for å regulere dyrenes ferdsel. I dag lages dessuten rundstokkgjerder med brente påler etter gammel teknikk. Nye landbruksmetoder med bruk av kunstgjødsel gjør at graset kan slås både tidlig på forsommeren og igjen senere på sommeren. Mange planter (blåklokke, rødkløver, engfiol m.v.) rekker derfor ikke å blomstre og sette frø og forsvinner etterhvert fra enga. Dette bevirker igjen at sommerfugler og andre insekter, som er avhengige av bestemte planter, blir sjeldne eller blir borte. Miljøvernmyndighetene forsøker å gjenskape gammeldagse blomsterenger for å få noe av mangfoldet av planter og insekter tilbake.
JOMFRULAND
Hvert år besøker 1000-vis Jomfruland og mange er naturinteresserte. Særlig rikt fugleliv og spesiell botanikk preger øya.
For de som ønsker å vandre på naturskjønne stier ut mot havet, er Jomfruland stedet. Har du ikke vært der, så bør du ta en tur. - Hvitveisblomstringen i rundt 1. mai er helt unik.
Biler
Jomfruland har spesielle bestemmelser for motorkjøretøy. Bomavgift på 200 kr. Biler til Aasvik camping slipper avgift.
Sykler
Selv om øya ikke er så lang, 7 km, så er den ideell for sykling.
Vandreturer
Unike veier og stier over hele øya. Her er det en opplevelse å vandre!
Telt
Telting er forbudt på øya unntatt Aasvik camping. Årsaken til dette er den sårbare naturen og det høye antall besøkende på øya.
Store deler av øya er landskapsvernområde, fuglevernområde og friområde.
Kragerø Turistkontor,
Skysstasjonen, 3770 Kragerø, Tlf.: 35 98 23 88
Gamletårneter åpent fra 1. juni til 20. august. Hverdager: 12.00 - 16.00. Søndager: 12.00 - 18.00. Ellers i året kan gruppebesøk avtales. 35 99 11 75