botanikk.no
Kart-koordinater
Forstå GPS-en din
Oppdatert: 2012 med ny informasjon
 • Hvordan finner vi fram på kart ved koordinater. 
 • Praktisk bruk av kart og GPS. 
 • Bruk av kartkoordinater til bl.a. botanisk og zoologisk registrering.
 • PC-kart til GPS
(Utgangspumkt i kart 1:50 000.)

Botanisk hovedside

E-postTrond Baugen

 

Innhold

Del 1: Litt kartteori Del 2: GPS - navigering
Bakgrunn: Topografisk hovedkartserie
Bokstavkoder for koordinater
Datum
Eksempel nr 1: Tall-koordinater (UTM)
Eksempel nr.2: Koordinater med bokstaver MGRS)
Hva er UTM (Rutesystem på kart)
Navn og synfaring
Sonebelter i Norge

Hva er en GPS?
Innstillinger
GPS-kart på PC
Garmin - GPS
Magellan - GPS
Nyttig informasjon fra GPSen
Link: GPS.no

 

Del 1: Litt kartteori

Topografisk hovedkartserie

i  M  1:50 000 (Serie M711)
 
Bakgrunn

1 1955, i tilslutning til samarbeidet innen NATO, ble en ny
kartserie i målestokk 1 : 50 000 med 20 m kurver påbegynt
(Serie M711)- Denne serie betraktes i dag som Kartverkets
hovedkartserie. Hele landet dekkes av 727 kartblad. En førs-
teutgave av kartserien ble i begynnelsen av 1950-åreneframstilt
og utgitt ved fotografisk forstørrelse av eksisterende rektangel-
og gradteigskart i 1 : 100 000. Denne førsteutgaven ble trykt i to
farger med blått for vann og med det øvrige kartinnhold i sort.
 Førsteutgaven erstattes etter hvert med tidsmessige fem-farge-
kart (kultur sort, høydekurver-brunt, vannsystem og myr-blått,
skog-grønt, veger-rødt etter nærmere klassifikasjon) utarbeidet
ved fotogrammetrisk nymåling direkte for serien.
 Kartserien i 1 : 50 000 utgis som gradteigskart. Kartblad-
høyden nord-syd er 15 breddeminutter for hele kartserien,
mens øst-vest utstrekningen varierer med breddegraden.
Syd for 62°N er den 22,5 lengdeminutter, i området mellom
62°N og 68°N 30 lengdeminiutter og nord for 68°N 36 lengde
 minutter.

 
 
Navn og synfaring

 
 
Alle nymålinger blir utført ved bruk av flyfotogrammetri.
Konstruksjonsoriginalene er gjenstand for en grundig synfaring
 i marka, med kontrol l av kartdetaljer, klassifisering av veger og
bebyggelse, ny navneinnsamling, oppgang av inndelingsgren-
ser, m.v. Etter synfaring forelegges alle stedsnavn for statens
navnekonsulenter, som fastsetter endelig skrivemåte. Kart-
detaljene redigeres og kartgrafikerne utformer det endelige
kartbilde. Det tar ca. to år fra synfaring av et nytt kart til
utgivelse av den endelige utgave. Kartverket har til enhver tid
knapt 100 nye kart under arbeid.

 
Sonebelter i Norge


 
 
 

MGRS: Bokstavkoder for koordinater
GPSen må stilles inn for å vise MGRS eller UTM
 • UTM viser hele tallrekka uten de to bokstavkombinasjonene. 
(Tønsberg: 32 V 580760, 6571472)
 
 • MGRS viser koordinatene med to bokstaver og tall. 
 • (Tønsberg: 32VNL80760,71472)

Botaniske funn blir ofte oppgitt med bokstavkoder og tall  (Porsisjonsformatet er MGRS). Hver kartrute på 100x100 km i Norge har sin bokstavkode. På fig. under, kan vi se hvilke bokstavkoder forskjellige steder har i sonebelte 32. Eks. Trondheim får bokstavkoden "NR", mens Arendal får bokstavkoden "MK".

Et funn i Arendal kan se slik ut:

MK 901,784  eller MK 901784

Et CD-rom kartverk som "Opplev Norge" fra Statens kartverk, kan vise alle kodene dersom innstillingene settes til: "UTM -kartreferanser" under fanen "koordinater.


 
Hva er UTM?

UTM er et rutesystem som er lagt på kartet (Utgangspunkt i 1:50 000)

 • De minste rutene på kartet er på 1 x 1 km
 • Neste rutene er på  10 x 10 km
 • De neste rutene er på 100 x 100 km. Disse rutene benevnes ofte med to bokstaver som står på kartet, særlig i botanisk sammenheng.
 • De største avlange feltene kalles sonebelte. Norge dekkes av sonene 31 - 36. Sørlandet er f.eks i sone 32V 


Eksempel-1: UTM

Sted Øst-koord. Nord-koord.
Arendal sentrum  32V  4 8638 64 7985

 

Forklaring på eks.:

1. Øst-kooridinater: (står horisontalt på kartet; oppe og nede)

"32 - 4-86-38"
 • "32V" står for sonebelte 32V  i Norge. Det skrives ofte ikke.
 • "4" står med et lite tall på kartet (100x100 km rute)
 • "86" står med vanlige tall på kartet ( angir nærmeste km rute)
 • "38": 3-tallet angir 100-metre, og 8 tallet angir 10-metre. Disse tallene må vi måle oss til på kartet med en linial.
2. Nord-koordinater: (står hertikalt på kartet; på høyre og venstre side).
"64-79-85"
 • "64" står med små tall og anviser en rute på              100 x 100 km
 • "79" står med vanlige tall og anviser en rute på        1 x 1 km
 • "85": 8-tallet angir 100-metre, og 5-tallet angir 10-metre. Disse tallene må vi måle oss til på kartet med en linjal.

Eksempel-2: MGRS

Sted Øst-koord. Nord-koord.
Arendal sentrum  32V  4 8638 64 7985
Ofte blir koordinatene anvist med bokstaver som er oppgitt på kartene. Her tilsvarer tallene "4" (i østkoordinatene) og "64" (i nordkoordinatene) en rute på 100 x 100 km. I følge kartet kalles denne ruta med bokstavene "MK"

Arendal sentrum får da disse koordinatene, nøyaktighet ned til 10 meter:

Arendal sentrum MK 8638 7985
          Les: MK + østkoordinater + nordkoordinater

100 meters nøyaktihet:

Arendal sentrum MK 864 799

 
Fullstendig stedfesting
F.eks.: 32V MK 8638 7985

Av og til står det en bokstav etter "sonebeltet" som her er tallet 32. Etter sonebeltetallet kan det stå en bokstav V eller W (i Norge)
 

    * V betyr mellom 56 og 64 grader nordlig bredde
    * W er nord for 64 grader bredde.
 


 

UTM-projeksjon 

Kartene blir framstilt i UTM (Universal Transverse Mercator)
projeksjon, som er en konform transversal sylinderprojeksjon.
 UTM-systemet er lagt opp globalt med tangeringsmeridianer på
 3° 9° , 15° osv. (øst Greenwich), dvs. med 6° mellomrom.
 Kartene er utstyrt med kilometerrutenett (UTM-referansenett)
og har tegnforklaring både på norsk og engelsk.
 
 
 
Hva er et datum?
Geodedisk datum
Koordinatsystemet relateres  som regel til en gitt tilnærmelse av jordens form. Et "datum" anvendes til å identifisere et sett verdier, som til sammen beskriver denne tilnærmelse i form av en ellipsode (dvs. en "flattrykt kule")
 

Datum: WGS84   (Dette er mest brukt)

Dette er et datum som brukes på moderne kart i Norge. Rutenettet har blå farge.
 
 

Datum ED50 (Europa 1950 er gammelt)

Du kan i tillegg ha et annet datum, f.eks. ED50. Dette vil forskyve koordinatene med ca 200 m. Dette er et datum som er brukt på gamle kart. De har sort farge.

 


 
 
Del 2: GPS - navigering
 
 
Hva er en GPS?
GPS, eng. Global Positioning System, am. satellittbasert navigasjonssystem med global dekning.

GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som dekker hele verden, døgnet rundt. 
Systemet består av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses av mottakeren. 
Etter mai 2000, har amerikanerne fjernet forstyrrelsen på GPS-signalene slik at nøyaktigheten ligger mellom 3 - 6 meters feilmargin.

Posisjonen kan leses direkte på skjermen i enten lengde/breddegrader (sjøkart), eller UTM (land kart) koordinater.  Hastighetsinformasjonen er da i henholdsvis nautiske (knop) eller metriske (km/t) måleenheter. 
Du kan legge in målet for turen og mottakeren viser deg hvordan du kommer dit, og hvor lang tid det vil ta. 
Grovt sett kan GPS-mottakere deles inn i tre kategorier: 

 • Bærbare mottaker som kan brukes både til sjøs og på land. 
 • Bilnavigering
 • Fastmonterte mottakere med eller uten ekkolodd og plotter 
 • Antennesensorer som er en GPS-mottaker uten skjerm eller betjening. 
 Den aller nyeste generasjonen, GPS III og GPSMAP 175 har også innebygget kartdatabase for hele Europa. Kartet er ikke beregnet for navigasjon med høy nøyaktighet, men det viser landegrenser, byer, hovedveier, jernbaner og vassdrag. Dette er et fantastisk hjelpemiddel når du ferdes ute i terrenget. Sjekk ut denne hos din forhandler. 

GPSen kan beregne fart, avstand til målet, tegne opp ruter, vise hvor du er i forhold til målet osv.
Du kan også legge inn koordinater for en adresse, og GPSen finner stedet. 

GPS kan vise himmelretning og kurs til målet, men fagpersoner fraråder å stole helt på GPSen på turer, særlig på fjellet der dekningen er mangelfull.  Dette er et nyttig hjelpemiddel

To ledende amerikanske firmaer leverer de aller fleste GPSer. Dette er "Garmin" og "Magellan". Prisene begynner på ca 1300 kr.
Foreløpig har Garmin de beste kartene for Norge (2012).

..
Viktige innstillinger
Velg språk

 • Gå til "Oppsett" og så til "System".
 • Der kan du velge bl.a. norsk eller engelsk


Valg av koordinatvisning: UTM eller MGRS
UTM viser hele tallrekka uten de to bokstavkombinasjonene. 
(Tønsberg: 32 V 580760, 6571472)

MGRS viser koordinatene med to bokstaver og tall. (Tønsberg: 32VNL80760,71472)

 • Gå til "Oppsett" på GPS-en, så til "System" og velg "Enheter"
 • Under enheter kan du velge UTM eller MGRS
 • Her må du også stille inn rett datum. Vanligvis WGS 84.
 • Avstand/fart, skal stilles inn på "Metrisk"
.
Nyttig informasjon fra GPSen
GPSen kan gi deg mye nytting informasjon:
 • Kalenderinformasjon
 • Når sola går opp og ned for hver dag
 • Når månen går opp og ned
 • Når det er fullmåne
 • Beste tidspunkt for jakt og fiske
 • Stoppeklokke
 • Kalkulator
 • Noen har barometer
 • Noen har kompass
 • Noen har kamera med koordinatgjengivelse
 • GPS forstyrrer ikke flyinstrumenter og du kan følge med på kartet hvor du flyr.
 • Du kan merke av en fiskeplass
 • Du kan gå samme rute tilbake dersom det blir tåke på fjellet.
GPS-kart på PC (Eks. med Garminkart)

Kartet viser Homborsund utenfor Grimstad. Der har jeg padlet kajakk og gått på noen øyer.- Alle data kan leses senere på PCen. Alle de blå flaggene er botaniske funn som jeg har gjort.
 

GPS-kartene er forholdsvis dyre, men når du har lastet kartene inn på PCen og GPSen, har du et fantastisk hjelpemiddel.

 • Du har kart på GPSen og ser hvor du er
 • Du kan laste all informasjonen inn på PCen etter en tur
 • Du kan se hvilken fart du har gått i til enhver tid.
 • Du kan se tidspunket for hvert sted du har vært på
 • Du kan se hvor du har vært.
 • Du kan finne høyden over havet der du har vært.
 • Du kan lese alle koordinatene for de stedene du har vært.

 
 


Magellan  (GPS-merke)

Prisliste Magellian

Nye Magellan Triton 2000 er svært avansert med berøringsskjerm, kamera og lydopptaker ved siden av GPS.


Garmin (GPS-merke)
Garmin har vært ledende i Norge pga. gode kart og stabile GPS-er. Flere merker konkurrerer sterkere og sterkere.

Garmin-Belanor
MARITIME FORHANDLERE  og
INNLANDSFORHANDLERE
Garmin GPSmap 76 CSx
Hva er forskjellen på GPSmap 60 og 76?
GPSmap 76CSx har barometer og høydemåler og det samme har Garmin GPSmap 60CSx. Disse bruker noe mer strøm enn GPS uten barometer.

GPSmap 76CSx og 76Cx flyter og er mest beregnet for båt. Leveres med 128 MB microSD-kort

GPS60 CSx og 60 Cx har bedre antenne og egner seg best i skog. Leveres med 64 micro SD-kort
 


Garmin GPSmap 60 Cx
Garmin Oregon 500 er svært avansert.
 • 3,2 megapiksler kamera med autofokus og 4x digital zoom 
 • 3-akset kompass 
 • Plass til microSD minnekort 
 • Trådløs overføring av data mellom enheter som støtter dette
 • Berøringsskjerm
En av de beste GPS-ene på markedet
GPSmap 62s har en 2,6" LCD fargeskjerm, innebygd basekart og høy-sensitiv GPS mottaker med HotFix®. Den har også en innebygd microSD™ kortleser for ekstra kart.

Garmin GPSmap 62s har alle mulighetene og funksjonene som man finner i GPSmap 60-serien, pluss mye mer!

Hvis du vil ha den ultimate utendørs håndholdte enheten så er GPSmap 62s ditt valg!

* Høy sensitiv GPS mottaker med HotFix®
* Vanntett iht IPX7
* 3-akset kompass for riktig kursavlesning selv når enheten ikke blir holdt horisontalt
* Deling av ruter og veipunkter med andre kompatible enheter trådløst
* Innebygd basekart med skygge
* microSD™ kortleser for ekstra kart
* Lyssterk 2,6" LCD fargeskjerm som er klar i sollys (160 x 240 piksler)

  GPS-ene har utskiftbart minne!
 
 

Prisliste GARMIN


Link
Se: http://www.gps.no/