Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Solbergfjellet naturreservat
Kommune: Nedre Eiker
Fylke: Buskerud
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Omtale: 

Område med svært interessant kalkkrevende flora. Kalkfuruskog i store deler av området. Forekomster av rød skogfrue, marisko og flueblomst. Kilde: "Truede og sårbare planter i Buskerud", "Landsplan for verne- verdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge".
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning