Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Litledalen
Kommune: Sunndal
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Litledalen: 

Rik suboseanisk vegetasjon, viktige artsforekomster. 
Øksendalsvalmue, Papaver radicatum ssp. oeksendalensis, er blitt funnet i Litledalen, men valmuene er ikke helt like som i Øksendalen, men dette er en mellomform mot ssp.ovatilobum.
Kilde: Lids flora 1998.