Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Padda plantefredningsområde
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform plantefredningsområde 
Vernetema botanikk 
Vernedato 27.06.2008 
Verneformål Sjeldne plantearter og deres livsmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Områdebeskrivelse: 5 enkeltområder
Naturverdi: Fossiler KILDE: Miljøvernavdelingen
Lokaliteten omfatter en stor del av strandsonen med blottet fjell rundt øya Nakholmen i indre Oslofjord. Området består av flere små lokaliteter med avsetningsbergarter fra ordovicium, etasje 4a til 5a. Typelokalitet for denne delen av lagrekken. Fossilene som finnes i lagrekken gjør at lagserien over store avstander kan sammenlignes. Lokaliteten har høg forskningsverdi. .