Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Ulvøya
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Ulvøya  plantefredningsområde 

Vernetema botanikk 
Vernedato 27.06.2008 
Verneformål: Bevare dvergtistel i sitt livsmijlø 
 

Dvergtistelen

Dette er en rapport fra floravokter
Randi Werner som har besøkt
voksestedet til dvergtistelen på
Ulvøya. Denne rapporten skulle
vært med i en tidligere utgave av
Firbladet, men på grunn av ulike
uheldige omstendigheter har ikke
rapporten kommet til oss før nå.
~ ~ ~
16. juli 2003 tok jeg turen til
Ulvøya for å sjekke dvergtistelen.
Området bærer stadig preg av stor
byggevirksomhet. Nå viste det seg
at halvparten av eiendommen var
solgt videre til en ny eier. Heldigvis
var vedkommende eier selv til
stede da jeg kom og fortalte at jeg
var fra Norsk Botanisk Forening.
Han hadde fått beskjed om at det
skulle være en sjelden plante her,
men visste ikke hvor den stod
eller hvordan den så ut. Han var
imidlertid både imøtekommende
og nysgjerrig, og ble med ned til
de to feltene med dvergtistel. Til
alt hell er ikke feltene ødelagt,
men det var et «naturlig» tråkk
midt i det største feltet og en del
rosetter var tråkket ned. Jeg talte
færre rosetter her enn tidligere år,
men en plante var i ferd med å
blomstre. Jeg registrerte kun én
knopp til, men så tidlig som 16.
juli er det ikke sikkert at en får
full oversikt. På det andre og
mindre feltet var for så vidt alt i
orden, men her har jeg aldri sett
noen av rosettene i blomst. Den
nye eieren var imøtekommende og
skulle prøve å unngå tråkk over
feltene. Han skulle anlegge trapp
ned til stranda, men den berører
ikke noen av feltene. Han ønsket
meg for øvrig velkommen tilbake,
så vi får håpe det beste!
RANDI WERNER
http://www.nbf-ostland.no/Firbladet/firbladet/Firbladet%202004-2.pdf