Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Blankvann landskapsvernområde
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform landskapsvernområde med plantelivsfredning 
Vernedato 14.06.2002 

Verneformål Urterike enger