Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Heggholmen naturreservat
Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Verneform naturreservat 
Vernetema botanikk 
Vernedato 27.06.2008 
Verneforskrift http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0691.html 
Verneformål Tørreng-, kratt- og kantvegetasjon, samt strandeng