Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted:  Gjevillvasskammen, Trollheimen
Kommune: Oppdal
Fylke: Sør-Trøndelag
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kort omtale
RIK FLORA

Fjellgrunnen i Trollheimen består for en stor del av kalkholdig skifer,
og den gir rik flora. Allerede ved inngangen til Trollheimen, i området
omkring Gjevilvasshytta, kommer vi inn i noe av det fineste vi har av
fjellflora. Hytta ligger ved foten av Tyrikvamfjetlet, og der er, som of-
te på kalkholdig grunn, reinrosen den dominerende plante. Der vok-
ser også den sjeldne norske malurt, som bare fins i Sunndalsfjellene,
Dovre, indre Rogaland og i Ural, dessuten som en sjeldenhet i Skot-
land. Dette støtter opp om teorien at Trollheimen har hatt isfrie fjell
(nunatakker) gjennom siste istid. Her kan nevnes andre sjeldne arter:

lappmarksøyentrøst, skredarve, snøfrytle, fjellvalmue, svartkurle, nå-
learve, lappmarksrublom, rabbestarr, dubbestarr og reinmjelt.

Ved Kamtjørnin på rute Gjevilvasshytta— Trollheimshytta, like ved
oppstigningen til Blåhø, var det en botanisk fjellhage, anlagt av Vi-
denselskapets Museum, men den er ikke vedlikeholdt.

Kilde: "Til fots" Den Norske Turistforening