Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Rondane nasjonalpark
Fylke: Hedmark, Oppland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Hedmark, Oppland
Opprettet: 1962, utvidet 2003
Areal: 963 km

Rondane ble vernet som landets første nasjonalpark i 1962 og utvidet i 2003. Nasjonalparken er spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av vill fjellrein, og omfatter et variert fjellområde med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og mektige fjelltopper. Rondemassivet med tinder, trange juv og dype botner preger landskapet i nasjonalparken. Berggrunnen er karrig og gir en fattig vegetasjon der lav og lyng dominerer. Området har tallrike spor etter gammel fangstkultur.


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Hardføre planter

 Berggrunnen i Rondane er karrig og gir lite næring til plantelivet. I enkelte lavereliggende områder finnes fjellbjørk, furuskog og små områder granskog, men det meste av nasjonalparken er snaufjell der hardføre planter som lav og lyng dominerer. 

Kvitkrull og reinlav, som farger store deler av fjellviddene gulhvite, er en livsnødvendig beiteressurs for villreinen vinterstid. En av de få blomstene som klarer seg i høyfjellet er issoleia. Den er funnet i over 1700 meters høyde.