Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
 Plantefunnregistrering 2012

Den virituella floraen

Botaniske steder i Norge

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Dersom du finner en plante som du vil registrere, må du ha med følgende opplysninger:
  • Plantens navn
  • Hvor planten ble funnet (Sted, kommune, fylke)
  • Dato for funnet
  • Navnet ditt
Dette bør også være med:
  • Voksested/økologi
  • Kartkoordinater
  • Høyde over havet
Du kan sende med en presset plante dersom den ikke er sjelden, men et godt foto er god dokumentasjon.

Du bør helst bruke Artsobservasjoner:

Se her hvordan du enkelt bruker artsobservasjoner.


Bli bruker og registrer direkte!
Artsobservasjoner: http://artsobservasjoner.no/vekster/
Artsobservasjoner/planter er en  database der amatører og andre kan registrere sine funn. Du må ha en e-postadresse og lage et brukernavn. Passord får du på e-post, og dette kan du endre til et eget passord.


 Unntaksvis kan du rapportere til Universitetene eller institusjonene.

Nord-Norge:

Tromsø Museum - Universitetsmuseet, 
Universitetet i Tromsø
Botanisk avd.
N-9037 Tromsø

Telefon 77 64 50 00, Telefax 77 64 55 20 

 E-post: museumspost@tmu.uit.no

Midt-Norge

NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie,
Erling Skakkes gt 47A
7491 Trondheim

Telefoner: 
73 59 21 47 (kontorsjef) 
73 59 22 60 (botanikk)
73 59 22 80 (zoologi)

E-post: naturhistorie@vm.ntnu.no 

Vestlandet

Universitetet i Bergen, Botanisk institutt
Allègt. 41,
N-5007 Bergen,

Tlf.:(+47) 55 58 33 45
Fax:(+47) 55 58 96 67

E-post: post@uib.no

Forespørsler om plantefunn kan rettes til professor Dagfinn Moe ved Bergen Museum.
Epost: Dagfinn.Moe@bm.uib.no


Agderfylkene

Agder naturmuseum og Botaniske hage; botanisk avd. 
Postadresse:
Postboks 1887 Gimlemoen
4686 Kristiansand S

Telefon 38 09 23 88

E-post: per.aasen@kristiansand.kommune.no 

Østlandet

Universitetet i Oslo
Naturhistorisk museum, Botanisk museum
Postboks 1172 Blindern
0316 Oslo

Plantespørsmål: Steinar Volden besvarer  plantespørsmål på  tlf 22 85 16 99. 

E-post: nhm-museum@nhm.uio.no 
Rødlisteprosjektet
Dersom du finner planter som står på "Rødlista" bør du gi beskjed til:
Even Woldstad Hanssen i SABIMA

E-post: even.w.hanssen@sabima.no 
Floravokterprosjektet

Gry Støvind Hoell

Floravokterkoordinator
mob. +47 99 15 62 95
fax. + 47 22 85 18 35 
epost-adresse: gry@hoell.no