Orkidèer - oversikt

botanikk.no      *    Ville orkideer i Norge og Norden   *   Linker


Nordens orkidèer. Norden har mer enn 50 ville orkidèer. Mange av disse gir oss assosiasjoner om tropiske strøk, og de aller fleste er meget vakre. Mange orkidèer er fredet, men vi bør la alle orkidèene stå i fred. Denne siden tar først og fremst opp de norske orkidèene.   
E-mail:
post@botanikk.no

  Tilbake til botanisk hovedside


Innhold:
Bruk av kart-koordinater og GPS
Kilde: botanikk.no 
Bakgrunnsstoff om orkidéer (Inndyr)
Kilde: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/lundth/generelt.htm
Orkidèenes formering
Kilde: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/lundth/Formering.htm
Ville orkidèer i Norden - Latinsk sortering
Ville orkidèer i Norden - Norsk sortering
Orkidèer i Aust-Agder
Orkidè-linker


Ville orkidèer i Norden
Latinsk sortering
Anacamptis morio (Orchis morio),   Narrmarihand    Spesialside
Anacamptis pyramidalis,   Salepsrot
Calypso bulbosa,   Norne
Cephalanthera damasonium,   Stor skogfrue
Cephalanthera longifolia,   Hvit skogfrue
Cephalanthera rubra,   Rød skogfrue
Chamorchis alpina,   Fjellkurle
Coeloglossum viride,   Grønnkurle
Corallorhiza trifida,   Korallrot
Cypripedium calceolus,  Marisko Utvidet innhold
Dactylorhiza fuschii,   Skogmarihand
Dactylorhiza incarnata,   Engmarihand
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, Blodmarihand,
Dactylorhiza lapponica,   Lappmarihand
Dactylorhiza maculata,   Flekkmarihand
Dactylorhiza majalis,   Kongsmarihand
Dactylorhiza praetermissa, Stormarihand  Ny i Norge (Blyttia 1/2001)
Dactylorhiza  purpurella,   Strandmarihand
Dactylorhiza pseudocordigera,   Fjellmarihand (Bilder)
Dactylorhiza sambucina,   Søstermarihand
Dactylorhiza sphagnicola
Dactylorhiza traunsteneri,   Smalmarihand
Epipactis atrorubens,   Rødflangre
Epipactis helleborine,   Breiflangre
Epipactis phyllanthes,   Engelsk flangre
Epipactis palustris,   Myrflangre
Epipactis confusa,   Snauflangre (Dansk side)
Epipactis purpurata ,  Tysk flangre (Bilder)
Epipogium aphyllum,   Huldreblomst
Goodyera repens,   Knerot
Gymnadenia conopsea,   Brudespore
Gymnadenia conopsea var. conopsea(Dansk side)
Gymnadenia conopsea var densiflora,  Brudespore (Dansk side)
Gymnadenia cucullata(Bilder)
Gymnadenia odoratissima,   Luktspore
Gymnadenia runei 
Herminium monorchis,   Honningblomst
Leucorchis albida,   Hvitkurle
Liparis loeselli,   Fettblad
Listera cordata,   Småtviblad
Listera ovata,   Stortviblad
Malaxis monophylla,   Knottblomst
Malaxis paludosa, (Hammarbya)   Myggblomst
Microstylis monophyllos,   Knottblomst 
Neottia nidus-avis,   Fuglerede
Nigritella nigra,   Svartkurle
Platanthera bifolia,   Vanlig nattfiol
Platanthera bifolia ssp. latiflora Skognattfiol
Platanthera chloranta,   Grov nattfiol
Platanthera oligantha,   Sibirnattfiol
Ophrys insectifera,   Flueblomst
Orchis mascula,   Vårmarihand    Utvidet innhold
Orchis militaris,   Johannesnøkler
Orchis morio,   Narrmarihand    Se Anacamptis morio
Orchis palustris,   Myrmarihand
Orchis purpurea, x
Orchis spitzelii,   Alpenøkler
Orchis ustulata,   Krutttbrenner
Sprianthes spiralis, x

Norsk sortering

Alpenøkler,  Orchis spitzelii, 
Blodmarihand, Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta,
Breiflangre,  Epipactis helleborine, 
Brudespore,  Gymnadenia conopsea, 
Brudespore,  Gymnadenia conopsea var densiflora,
Engelsk flangre,  Epipactis phyllanthes,
Engmarihand,  Dactylorhiza incarnata, 
Fettblad,  Liparis loeselli, 
Fjellkurle,  Chamorchis alpina, 
Fjellmarihand,  Dactylorhis pseudocordigera, 
Flekkmarihand,  Dactylorhiza maculata, 
Flueblomst,   Ophrys insectifera, 
Fuglerede,  Neottia nidus-avis, 
Grov nattfiol,  Platanthera chloranta, 
Grønnkurle,  Coeloglossum viride, 
Honningblomst,  Herminium monorchis, 
Huldreblomst,  Epipogium aphyllum, 
Hvitkurle,  Leucorchis albida, 
Hvit skogfrue,  Cephalanthera longifolia, 
Johannesnøkler, Orchis militaris, 
Knottblomst,  Malaxis monophylla, 
Knerot,  Goodyera repens, 
Knottblomst ,  Microstylis monophyllos, 
Kongsmarihand,  Dactylorhiza majalis, 
Korallrot,  Corallorhiza trifida, 
Krutttbrenner,  Orchis ustulata, 
Lappmarihand,  Dactylorhiza lapponica, 
Luktspore,  Gymnadenia odoratissima, 
Marisko,  Cypripedium calceolus,  Utvidet innhold
Myggblomst,  Malaxis paludosa, (Hammarbya) 
Myrflangre,  Epipactis palustris, 
Myrmarihand,  Orchis palustris, 
Narrmarihand ,  Anacamptis morio (Orchis morio),    Spesialside
Norne,  Calypso bulbosa, 
Rødflangre,  Epipactis atrorubens, 
Rød skogfrue,  Cephalanthera rubra, 
Salepsrot,  Anacamptis pyramidalis, 
Sibirnattfiol,  Platanthera oligantha, 
Skogmarihand, Dactylorhiza fuschii, 
Skognattfiol, Platanthera bifolia ssp. latiflora
Smalmarihand,  Dactylorhiza traunsteneri, 
Småtviblad,  Listera cordata, 
Snauflangre,  Epipactis confusa, 
Stormarihand, Dactylorhiza praetermissa  Ny i Norge (Blyttia 1/2001)
Stor skogfrue,  Cephalanthera damasonium,
Stortviblad,  Listera ovata, 
Strandmarihand,  Dactylorhiza  purpurella,
Svartkurle,  Nigritella nigra, 
Søstermarihand,  Dactylorhiza sambucina, 
Tysk flangre,  Epipactis purpurata , 
Vanlig nattfiol,  Platanthera bifolia, 
Vårmarihand, Orchis mascula,   Utvidet innhold
Dactylorhiza sphagnicola
Gymnadenia cucullata (Bilder)
Gymnadenia runei
Orchis purpurea, x
Sprianthes spiralis, x

Orkideer i Aust-Agder

24 ville orkidèer pr. 2012
Breiflangre,  Epipactis helleborine,  (Valle, Arendal, Gjerstad)
Brudespore,  Gymnadenia conopsea, (Gjerstad)
Engmarihand,  Dactylorhiza incarnata, (Arendal)
Flekkmarihand,  Dactylorhiza maculata, (vanlig)
Fuglerede,  Neottia nidus-avis, (Arendal)
Grov nattfiol,  Platanthera chloranta, (spredt)
Grønnkurle,  Coeloglossum viride, (Valle)
Huldreblomst,  Epipogium aphyllum, (Evje og Hornnes)
Hvitkurle,  Leucorchis albida, (Birkenes)
Hvit skogfrue,  Cephalanthera longifolia,  (Lillesand, Froland)
Knerot,  Goodyera repens, (Spredt)
Korallrot,  Corallorhiza trifida, (Spredt)
Myggblomst,  Malaxis paludosa, (Hammarbya) 
Narrmarihand ,  Anacamptis morio   (Grimstad og Lillesand) Spesialside
Rødflangre,  Epipactis atrorubens, (Bygland, Arendal, Gjerstad)
Rød skogfrue,  Cephalanthera rubra,  (Gjerstad)
Skogmarihand, Dactylorchiza fuchii (Arendal, Gjerstad)
Skognattfiol, Platanthera bifolia ssp. latiflora (Arendal)
Smalmarihand,  Dactylorhiza traunsteneri, 
Småtveblad,  Listera cordata, (Spredt)
Stortveblad,  Listera ovata, (Lillesand, Arendal, Åmli og Bykle)
Søstermarihand,  Dactylorhiza sambucina, (Tvedestrand, Bygland, Valle og Bykle)
Vanlig nattfiol,  Platanthera bifolia,  (spredt)
Vårmarihand, Orchis mascula,  (spredt)  \


Orkide-linker

 
 
 
Marisko, fylkesblomst for Nord-Trøndelag
Denne flotte orkidèen vokser i mengder i dette fylket, - særlig på Snåsa.
NativeOrchis
Internasjonal side om ville orkidèer på den nordlige halvkule. Meget bra!
Norsk Orkideforening
En meget informativ, og allsidig side om orkidèer. Salg av orkidèer.
Rødflangre i Furuberget i Hedmark
Rødflangre vokser i mengder i denne kalkfuruskogen.
Orkidéfloraen på Inndyr i Nord-Norge
Orkidèanatomi og bilder. Interessant!
All About Orchids 
Engelsk internettside
Lindas orkideer: http://www.orchidlady.com/
 Det meste om dyrking av orkideer inne.
Phalaenopsis
Peter Zerche har en vakker side om denne orkideslekta
Stormarihand, Dactylorhiza praetermissa
  Ny i Norge (Blyttia 1/2001)
Dansk Orchide klub 
Svenska Orchide´sellskapet 
Orkidé-kommunen Nedre Eiker
http://www.eiker.org
Orkidé-kommunen Nedre Eiker
Familie: Orchidaceae. På verdensbasis kan det være opp i mot 20 000 arter. I Norge er det funnet 34 arter. Nedre Eiker er den kommunen i Norge som har flest arter, nemlig 24.
..
Økokrim: Orkidèer i Norge
Vernereglene Vi har 11 fredede orkidéarter. Disse er fredet i hele Norge mot innsamling og direkte etterstrebelse, og er oppført på Bern-konvensjonens liste I og II (Cites). De fredede artene er hvit skogfrue, rød skogfrue, marisko, stormarihand, strandmarihand, søstermarihand, myrflangre, svartkurle, flueblomst, vårmarihand og sibirnattfiol.
..
Danske, ville orkideer
I Danmark findes der kun ca. 34 arter fordelt på 17 eller 18 slægter.
For mange af arternes vedkommende, er der en del underarter, varieteter og former,
som med arterne i alt bliver ca. 52 taxa. Grunden til at tallene ikke er præcise skyldes
at botanikere ikke er helt enige om rangen af de forskellige taxa.
Orkidéer i Pasvidalen, Finnmark
Bioforsk. Marisko, smalmarihånd, flekkmarihånd, skogmarihånd, grønnkurle, brudespore, småtveblad, knerot og korallrot.
...
Wikipedia
Marisko veks spreidd og sjeldant i lauv- eller furuskog på kalkhaldig jord i Norden. I Bøverdalen veks den opp til 1150 m.o.h. den er ikkje sjeldan, men freda i heile Noreg då den er avhengig av gamalskog for å vekse, og av di den vert mykje plukka.
..
..
..
.

..