Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Hordaland fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Hordaland fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Kusymre 
Fylkesmannen i Hordaland har gitt arbeidet med fylkesblomst "sin fulle støtte", og gir sin tilslutning til at fylkene får sin egen fylkesblomst. Med grunnlag i de faglige anbefalinger som forelå var han enig i at kusymre ble valgt som Hordalands fylkesblomst. Saken ble ikke lagt fram for fylkeskommunen.

Innhold
Botanisk Institutt,Universitet i Bergen

Fjellplanter fra Vøringsfossen Mange flotte bilder av fjellplanter som vokser ved Norges største turistatraksjon; Vøringsfossen.

Steder og områder:
Breistølen-Finse (botaniske fjellperler)

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


.
Botaniske steder i Hordaland Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
.

Verneområder:
Hardangervidda nasjonalparkPlantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater