Botanikk.no
E-mail
.
Botanikk-nett
 Narrmarihånd, Anacamptis morio (Orchis morio)

Forekomster i Norge

Hovedside for narrmarihånd

Forekomster i Norge

Leteområder

Beskrivelse av lokaliteter

Utvikling

Fra Blyttia

Linker
 
 
 
 
 

 
Innhold
Lokaliteter i Grimstad kommune
Lokaliteter i Lillesand kommune
Samlere

Bekreftede nye lokaliteter (fra år 2000)

Grimstad kommune:

Anna (øy v/Sundholmen)
Arseth
Brattholmen
Dannevik Kalvøy
Drevholmen
Flatholmen v/Auesøya
Flatholmen v/Homborøya
Fluholmen
Hampholmene (Lille og store)
Homborøya
Håøya
Indre Maløya
Kalvehageneset
Kalvøy
Langøy
Leiholmsund (Indre og Ytre)
Lille Bjørkøy
Manholmen
Sundholmen
Ålesøy

Lillesand kommune

Fugleholmen


Uten funn:

Bjorøya
Herøya
Marivold
Grimstad-området
Homborsund-området

 Grimstad Øst


Grimstad vest:


 

Grimstad kommune.Grimstad kommune: Anna (Sundholmene)

Grimstad kommune: Anna (Lille Sundholmen)

øy øst for Sundholmen    (UTM, datum WGS84 )
AN1: MK 71305,57587  1979: 17 eks 5 moh (JA)
DatumE50:MK 712,578 (Floravokternr 3519)

1998: 100 eks (TB)
2001: 7 eks (TB) - for tidlig
2002: 90 eks, 3-10 moh (TB)
2004, 11.mai: Rik stabil blomstring (TB)
2008, 15. mai: 90 eks.  1 stk albino.(TB)
2009, 16. mai: 129 eks. (TB)
2010, 20. mai: Rik blomstring + 1 albino (TB)
2011, 18. mai: 42 eks. (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 1998: Sjekket hele øya (TB)
2001: Sjekket hele øya (TB)
2002: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune, Arseth 

Grimstad kommune, Arseth 

(UTM, datum WGS84 )
A1. MK 7032,5680 Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
2001: 7 eks. (TB)
2004, 25. mai: 4 eks (TB)
2007, 21. mai: 5 eks (TB)
2008, 15. mai: 7 eks. (TB)
2009, 16. mai: 9 eks. (TB)
2011, 18. mai: 0 eks. (TB)
A2. MK 703,567 -til
A3. MK 704,568
2001: 80 eks. (TB)
2004, 25. mai: 130 eks (TB)
2007, 21. mai: 85 eks (TB)
2008, 15. mai: 86 eks. (TB)
2009, 16. mai: 108 eks. (TB)
2011, 18. mai: 17 eks. (TB)
A4. MK 7020,5687 2001: 26 eks. (TB)
2004, 25. mai: 72 eks (TB)
2007, 21. mai: 91 eks (TB)
2008, 15. mai: 90 eks. (TB)
2009, 16. mai: 87 eks. (TB)
2010, 20. mai: 54 eks. (TB)
2011, 18. mai: 6 eks. (TB)
A5. MK 7019,5677 2001: 23 eks. (TB)
2004, 25. mai: 13 eks (TB)
2007, 21. mai: 18 eks (TB)
2008, 15. mai: 21 eks. (TB)
2009, 16. mai: 34 eks. (TB)
2010, 20. mai: 19 eks. (TB)
2011, 18. mai: 25 eks. (TB)
A6. MK 7017,5677 2001: 60 eks. (TB)
2004, 25. mai: 36 eks (TB)
2007, 21. mai: 23 eks (TB)
2008, 15. mai: 27 eks. (TB)
2009, 16. mai: 22 eks. (TB)
2010, 20. mai: 9 eks. (TB)
2011, 18. mai: 5 eks. (TB)
A7. MK 7021,5680 2001: 15 eks.(TB)
2004, 25. mai: 16 eks (TB)
2007, 21. mai: 16 eks (TB)
2008, 15. mai: 22 eks. (TB)
2009, 16. mai: 34 eks. (TB)
2010, 20. mai: 16 eks. (TB)
2011, 18. mai: 2 eks. (TB)
A8. MK 7020,5684 2004, 25. mai: 71 eks (TB) ***Nytt funn 2004***
2007, 21. mai: 55 eks (TB)
2008, 15. mai: 94 eks. (TB)
2009, 16. mai: 134 eks. (TB)
A9. MK 7023,5691 2007, 21. mai: 5 eks (TB) ***Nytt funn 2007***
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 4 eks. (TB)
A10. MK 7021,5683 2009, 16. mai: 34 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2001: Sjekket hele øya (TB)
2004: Sjekket hele øya (TB)
2007, 21. mai: Vestlige delen av øya er ryddet og brent. Flere trær og busker er fjernet. Begrenset brenning. Må ha skjedd 2006/2007

''

Grimstad kommune, Bjorøya 

Grimstad kommune,Bjorøya 

(UTM, datum WGS84 ) Ingen funn
24. MK 73,61 1986:usikker (NS) Ikke belegg
DatumE50:MK 73,61 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

2000: Ingen funn, men funn av vårmarihand (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2000: Sjekket grønt område (TB)

''

Grimstad kommune, Brattholmen

Grimstad kommune, Brattholmen

(UTM, datum WGS84 )
B1. MK 7012,5660 1979: 10 eks 7 moh.(JA)
22.05.2003: 12 eks (TB)
2007, 21. mai: 0 eks, kun vårmarihand. Vegetasjonen på Brattholmen er brent ned. (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)
B2. MK 7009,5657 22.05.2003: 2 eks, 4 moh, 7 m fra sj. (TB)
2007, 21. mai: 4 eks (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 8 eks. (TB)
B3. MK 7011,5651 1979: 19 eks spredt på to fleter på tørre rabber i terasseterreng 5-6 moh. (JA) 
DatumE50:MK 702,567 (Floravokternr 3518) Sted oppgitt til holme vest for Langøy.

22.05.2003: 23 eks, 3 moh, 8 m fra sj. (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)

B4. MK 7014,5651 22.05.2003: 6 eks, 4 moh, 7 m fra sj. (TB)
2007, 21. mai: 2 eks (TB)
2008, 15. mai: 7 eks. (TB)
2009, 16. mai: 16 eks. (TB)
B5. MK 7015,5655 22.05.2003: 17 eks, 3 moh, 7 m fra sj. (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2003: Sjekket hele øya (TB)
2007, 21. mai: Vegetasjonen på hele øya er brent ned sannlyneligvis høst 2006/vinter2007. Narrmarihånden var liten og puslete. Kanskje den ikke trives med brenning?

''

Grimstad kommune, Dannevik Kalvøy 

Grimstad kommune, Dannevik Kalvøy 

(v/Homborøya)    (UTM, datum WGS84 )
D1. MK 7163,5653 2002: 13 eks. (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn  (TB) 
2008, 5. mai: 9 eks. (TB)
2009, 21. mai: 29 eks. (TB)
D2. MK 7158,5648 1979: 5 eks 5 moh.(JA) *
2002: 88 eks. (TB)
2005, 10. juni: 5 eks (TB) Fare for gjengroing/luket
2008, 5. mai: 43 eks. (TB).
2009, 21. mai: 56 eks. (TB)
D3. MK 7173,5648 2002: 55 eks. (TB)
2005, 10. juni: ingen funn (TB) 
2008, 5. mai:5 eks. (TB
2009, 21. mai: 7 eks. (TB)
D4. MK 7178,5643 Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
1979:  127 eks spredt på tørre bergrabber 5-10 moh. moh.(JA)
DatumE50:MK 718,567 (Floravokternr 3511)

2002: 30 eks. (TB)
2005, 10. juni: 39 eks (TB) 
2008, 5. mai: 53 eks. (TB)
2009, 21. mai: 69 eks. (TB)

D5. MK 717,564 1979, juni: 9 eks på tørr rabbe, 3 moh. (JA + PA.Åsen)
DatumE50:MK 718,566 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

2002: Ingen funn (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn (TB)
2009, 21. mai: 4 eks. (TB)

D6. MK 716,564 1979, juni: 5 eks på tørr rabbe over flott skjellsand-grasbakke med bl.a. blåstarr. 5-6 moh. (JA + PA.Åsen)
DatumE50:MK 717,566 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

2002: Ingen funn (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn (TB) 
 2009, 21. mai: 8 eks. (TB)

D7. 
32VMK71691,56510
2009, 21. mai:4 eks. (TB)
D8. 
32VMK71562,56455
2009, 21. mai: 18 eks. (TB)
D9. 
32VMK71598,56503
2009, 21. mai: 9 eks. (TB)
D10. 
32VMK71629,56528
2009, 21. mai: 6 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2002: Sjekket hele øya (TB)
*Finner skriver at lokaliteten er på Drevholmen, mens koordinatene er på Dannevik Kalvøy 
''

Grimstad kommune,Drevholmen 

Grimstad kommune,Drevholmen 

(UTM, datum WGS84 )
DH1. MK 711,563 1979: 19 eks (JA)*
DatumE50:MK 717,566 (Floravokternr 3505)

2004: Ingen funn (TB)
2009, 22. mai: 0 eks.  (TB)

DH2. MK 7102,5634  8moh og 20 m fra sjøen 1979: 19 eks (JA)*
DatumE50:MK 718,566 (Floravokternr 3504)

2004, 11. mai: 34 eks (TB)
2009, 22. mai: 9 eks.  (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2004: Sjekket hele øya (TB)

Grimstad kommune, Flatholmen, øy  øst for Auesøya 

Grimstad kommune, Flatholmen,øy  øst for Auesøya 

   (UTM, datum WGS84 )
FH1. MK 6895-5726 2002: 3 eks, 2 moh. (TB)
2004, 23. mai: 6 eks (TB)
2005, 13. mai: 5 eks (TB)
2007, 21. mai: 8 eks (TB)
2009, 22. mai: 2 eks. Overgrodd (TB)
FH2. MK 6893-5730 2002: 7 eks, 2 moh. (TB)
2004, 23. mai: 6 eks (TB)
2005, 13. mai: 10 eks (TB)
2007, 21. mai: 16 eks (TB)
2009, 22. mai: 6 eks.  (TB)
FH3. MK 6895-5728 2002: 1 eks, 2 moh. (TB)
2004, 23. mai: ingen funn (TB)
2005, 13. mai: 1 eks (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2009, 22. mai: 0 eks.  (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2002: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune, Flatholmen, øy  syd for Homborøya


Grimstad kommune, Flatholmen, øy  syd for Homborøya

    (UTM, datum WGS84 )
FL1: MK 7009-5640 2004, 11. mai: 7 eks (TB) ***Nytt funn 2004***
2007, 21. mai: 9 eks (TB)
2008, 15. mai: 21 eks. (TB)
2009, 16. mai: 3 eks. (TB)
FL2: MK 702-564 1979: 7 eks, 3-4 moh. (JA) 
DatumE50:MK 703,566 (Floravokternr 3514) Navnet var oppgitt til å være Langøy, men koordinatene viser til Flatholmen.

2003: Ingen funn (TB)
2004: Ingen funn (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)

FL3: MK 7010, 5636   8 moh, 10 m fra sj. 1979: 10 eks. spredt på tørre rabber 7-8 moh. (JA) 
DatumE50:MK 702,566 (Floravokternr 3517) Sted oppgitt som holme SV for Langøy

2003, 22.05: 15 eks (TB)
2004, 11. mai: 17 eks (TB)
2007, 21. mai: 2 eks (TB)
2008, 15. mai: 7 eks. (TB)
2009, 16. mai: 11 eks. (TB)

FL4: MK 7014-5638 2009, 16. mai: 4 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2003: Sjekket hele øya (TB)
2004: Sjekket hele øya; øya var brent av (TB)

''

Grimstad kommune, Fluholmen 

Grimstad kommune, Fluholmen 

(v/Homborøya)    (UTM, datum WGS84 )
F1. MK 7174,5669 2002: 44 eks. (TB)
2008, 5. mai: 32 eks. (TB)
2009, 16. mai: 65 eks. (TB)
F2. MK7176,5673 2002: 11 eks. (TB)
2008, 5. mai: 0 eks. (TB)
2009, 16. mai: 9 eks. (TB)
F3. MK 719,568 til
F4. MK 718,567
F4: Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
1979: 110 eks fra 1 - 6 moh.(JA) 
DatumE50:MK 719,569 (Floravokternr 3512)

1998: 100 eks (TB)
2001: 40 eks(TB) - for tidlig
2002: 320 eks (TB)
2004, 11. mai: rik, stabil blomstring (TB)
2008, 5. mai: 124 eks. Mange knopper.(TB)
2009, 16. mai: 160 eks. (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2001: Sjekket hele øya (TB)
2002: Sjekket hele øya (TB)

'''.

Grimstad kommune, Hampholmene


Grimstad kommune, Lille Hampholmen

(UTM, datum WGS84 )
LH1. MK 7718-6500  (4 moh og 20 m fra sjøen) 2000, 7. mai:  7 eks. Kjell Fuglestad og Oddvar Dyvik
2004, 10. mai: Noen narrmarihånd som senere ble spist av geit. Jan Olsen og Camilla Rom

2004, 20. mai: Ingen funn. Øya ble beitet av geit, og geitene spiste flere narrmarihånd. (TB)

2005, 2. mai: 12 eks - tidlig (TB)
2005, 10. mai 12 eks (TB)
2005, 30. mai: Alle spist av geit (TB) 
2006, 11. juni: 15 eks (delvis avblomstret), ingen beitedyr. (TB)
2007, 9. mai 3 eks (TB)
2008, 5. mai: 5 eks. (TB)

LH2. MK 7721-6501  (2 moh og 6 m fra sjøen) 2005, 10. mai 12 eks (TB)
2005, 30. mai: Alle spist av geit (TB) 
2006, 11.juni: 15 eks.(delvis avblomstret) Ingen beitedyr. (TB)
2007, 9. mai 18 eks (TB)
2008, 5. mai: 18 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2004, 12. mai: Sjekket hele øya (TB)
2005, 2. mai: Sjekket hele øya (TB)

Grimstad kommune, Store Hampholmen

(UTM, datum WGS84 )
SH1. MK 7702-6483  5 moh og 20 m fra sjøen 2000, 7. mai:  20 eks. Kjell Fuglestad og Oddvar Dyvik
2004: Øya ble beitet av geit.
2005, 2. mai: 2 eks i blomst + knopper - tidlig (TB)
2005, 10. mai: 2 eks (TB)
2005, 30. mai: Alle spist av geit (TB) 
2006, 11. juni: 1 eks, ingen beitedyr, fare for gjengroing. (TB)
2007, 9. mai: Ingen funn (TB)
2008, 5. mai: 4 eks. Stor fare for gjengroing. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2005, 2. mai: Sjekket sørdelen av øya (TB)

..

Grimstad kommune, Herøya 

Grimstad kommune,Herøya 

(UTM, datum WGS84 )  Ingen funn   (2004: Funn av Orchis mascula: A- 6 eks og B- 7 eks.)
A. MK 750,630 1986: Usikkert funn av O.morio (NS) Ikke belegg.
DatumE50:MK 75,63 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

2004, 20. mai: Ingen funn, kun 6 eks Orchis mascula (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2004, 20. mai: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune,Homborøya 

Grimstad kommune,Homborøya 

(UTM, datum WGS84 )
H1. MK713,574 1993: Funn J.E.Eriksen
DatumE50:MK 714,576 (Floravokternr 3509)

2001: 10 eks (TB)
2004, 11. mai: Ingen funn (TB)
2008, 20. mai: 0 eks.  Igjengrodd(TB)
2009, 16. mai: 23 eks. (TB)

H2: MK 714,574  til
H3:MK 715,574 
1979: 156 eks spredt på 8 - 10 forskjellige steder, 4 - 10 moh. Sammen med flekkmarihand.(JA + PA.Åsen)
DatumE50:MK 714,576 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1993: J.E.Eriksen (3509)
2001 260 eks. (TB)
2004, 11. mai: 345 eks (TB)
2005, 10. juni: Alle spist av sau (TB) 
2008, 5. mai: 380 eks. Ikke sau i år. (TB)
2009, 19. mai: 356 eks. (TB)

H4: MK714,572  2001: 5 eks., 20 moh. (TB)
2004, 11. mai: 7 eks (TB)
2005, 10. juni: Alle spist av sau (TB)
2009, 19. mai: 0 eks. Overgrodd av einer. (TB)
H5: MK 713,572 1993: mer enn 200 eks.(PAÅ)
2001: 400  (TB)
2004, 11. mai: mer enn 400 (TB)
2005, 10. juni: Alle spist av sau (TB) 
2008, 20. mai: 490 eks. Ikke sau i år.(TB)
2009, 16. mai: 660 eks. (TB)
H6: MK 715,571 2001: 80 eks. (TB)
2004, 11. mai: mer enn 300  (TB)
2005, 23. april: 2 eks i blomst (tidlig) (TB)
2008, 20. mai: 55 eks. (TB)
2009, 19. mai: 52 eks. (TB)
H7. MK7185,5687  1998: 100 eks. (TB)
2002: 35 eks. (TB)
2008, 20. mai: 18 eks. (TB)
2009, 30. mai: 89 eks. (TB)
H8. MK 709,569 1981, 14. juni: spredt.(PAÅ) 02498 (KMN 8797)
DatumE50:MK 710,570 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Koordinatene litt unøyaktige. Ligger i sjøen. 100 meter fra lokalitet H8. Lokaliteten kan også være H15.

1993, 27. mai: Mange eks på strandberg. Samme lok. som 14.6.81. (PA.Åsen) 
DatumE50:MK 709,571 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Koordinatene ligger 100 meter inn fra stranda. Sannsynelig samme lokalitet som H8.

2001: 100 eks. (TB)
2008, 20. mai: 7 eks. Igjengrodd. (TB)
2009, 30. mai: 0 eks. (TB)

H9: MK 710,569  4 moh og 12 m fra sjøen 2001: 80 eks. (TB)
2004, 11. mai: 12 eks (TB)
2008, 20. mai: 80 eks. (TB)
2009, 22. mai: 102 eks.  (TB)
H10: MK 710,567 2001: 3 eks. (TB)
2009, 22. mai: 31 eks.  (TB)
H11: MK 710,568 2001: 20 eks. (TB)
2009, 30. mai: 0 eks. Sau på beite. (TB)
H12:MK 710,566 2001: 9 eks. (TB)
2004, 11. mai: 13 eks (TB)
2008, 20. mai: 6 eks. (TB)
2009, 22. mai: 48 eks.  (TB)
H13: MK 711,565 2001: 250 eks. (TB)
2004, 11. mai: 100 eks (TB)
2008, 20. mai: 23 eks. (TB
2009, 22. mai: 72 eks.  (TB)
H14: MK 711,566 2001: 10 eks. (TB)
2008, 20. mai: 6 eks. (TB)
2009, 30. mai: 0 eks. (TB)
H15: MK7087,5673  2001: 13 eks. (TB)
2008, 20. mai:21 eks. (TB)
2009, 22. mai: 4 eks.  (TB)
H16: MK709,567 1977: 15 moh.(NS)
2001: 3 eks  (TB)
2008, 20. mai:0 eks. (TB
2009, 22. mai: 0 eks.  (TB)
H17: MK 7112,5656 2004, 11. mai: 13 eks (TB)
2008, 20. mai: 67 eks. Noen lyse rosa.(TB)
2009, 22. mai: 57 eks.  (TB)
H18: MK7079,5658  2001: 30 eks. (TB)
2008, 20. mai: 61 eks. (TB)
2009, 30. mai: 48 eks. (TB)
H20. MK7191,5691  2002: 15 eks. (TB)
2008, 20. mai: 0 eks. (TB)
2009, 19. mai: 0 eks. (TB)
H21. MK7192,5703  2001: 20 eks. (TB)
2002: 24 eks, (TB)
2008, 20. mai: 11 eks. (TB)
2009, 19. mai: 10 eks. (TB)
H22. MK720,569 2002: 3 eks (TB)
2008, 20. mai: 0 eks. (TB)
2009, 19. mai: 9 eks. (TB)
H23: MK7163,5661 1998: 5 eks. (TB)
2002: 12 eks. (TB)
2008, 20. mai: 9 eks. (TB)
2009, 19. mai: 11 eks. (TB)
H24: MK7156,5653  2001: 70 eks. (TB)
2004, 11. mai: 9 eks (TB)
2008, 20. mai: 3 eks. (TB)
2009, 19. mai: 1 eks. (TB)
H25: MK71369,57450 2009, 19. mai: 24 eks. (TB)
H26. MK7200,5712 2002: 90 eks. (TB)
2008, 20. mai: 122 eks. (TB)
2009, 19. mai: 89 eks. (TB)
H27. MK 7143,5703  16 moh 1993, 27. mai: 100-vis av planter på strandberg mot NØ. 2-5 moh. PA.Åsen, Oddvar Pedersen, Rune Sævre.
DatumE50:MK 714,573 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Kan også inneholde lokaliteten H6.

2004, 11. mai: 59 eks (TB)
2008, 20. mai: 0 eks. Igjengrodd. (TB)
2009, 19. mai: 0 eks. (TB)

H28. MK 7128,5732  2 moh og 15 m fra sjøen 2004, 11. mai: 3 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2005, 10. juni: Alle spist av sau (TB) 
2008, 5. mai: 3 eks. Ikke sau i år. (TB)
2009, 19. mai: 12 eks. (TB)
H29. MK 7118,5652 2004, 11. mai: 44 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2005, 23. april: 2 eks i blomst - tidlig. (TB)
2008, 20. mai: 2 eks. (TB)
2009, 22. mai: 0 eks.  (TB)
H30. MK 7135,5652  4 moh og 10 m fra sjøen 2004, 11. mai: 20 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2008, 20. mai: 30 eks. (TB
2009, 22. mai: 14 eks.  (TB)
H31. MK 7100,5680  2 moh og 5 m fra sjøen 2004, 11. mai: 4 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2008, 20. mai: 0 eks. (TB)
2009, 22. mai: 35 eks.  (TB)
H32. MK 7105,5680 2004, 11. mai: 5 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2008, 20. mai: 0 eks. (TB)
2009, 22. mai: 1 eks.  (TB)
H33. MK 7107,5676  3 moh og 5 m fra sjøen 2004, 11. mai: 3 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2008, 20. mai: 0 eks. (TB
2009, 22. mai: 5 eks.  (TB)
H34: MK 7103,5690  7 moh og 15 m fra sjøen 2004, 11. mai: 7 stk (TB)***Nytt funn 2004***
2008, 20. mai: 12 eks. (TB)
2009, 22. mai: 27 eks.  (TB)
H35: MK 7098,5692  1977, mai: Funn ca 15 moh.(NS)
DatumE50:MK 710,573 (Floravokternr 3508) Denne lokaliteten er kanskje unøyaktig da den ligger vekk fra sjøen. Den er nærmest lokalitet H35

14.06.81 EN DEL Åsen, Per Arvid (02498)
2004, 11. mai: 40 stk (TB)
2008, 20. mai: 0 eks. Spist av sau. (TB)
2009, 22. mai: 0 eks. Sau (TB)

H36: MK71214,57407 2005, 1. mai: 3 eks 12 moh. (PAÅ, TB) nytt funn 2005
2009, 16. mai: 127 eks. (TB)
H37: MK71369,57450 2009, 16. mai: 12 eks. (TB)
H38: MK71553,57125 2009, 19. mai: 38 eks. (TB)
H39: MK71996,57062 2009, 19. mai: 9 eks.(TB)
H40: MK71578,56560 2009, 22. mai: 3 eks.  (TB)
H41: 
MK71008,56754
2009, 22. mai: 5 eks.  (TB)
H42: 
MK7105356611
2009, 22. mai: 28 eks.  (TB)
H43: 
MK71193,56570
2009, 22. mai: 9 eks.  (TB)
H45: 
MK71400,57243
2009, 22. mai: 7 eks.  (TB)
H46: 
MK71334,57162
2009, 22. mai: 1 eks.  (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2001 - 2004: Sjekket hele øya (TB)
2008: sjekket hele øya

''

Grimstad Kommune,Håøya 

Grimstad Komune,Håøya 

(UTM, datum WGS84 )
Ha1.  MK 7615,6211   (8 moh og 20 m fra sjøen) Juni 1880: C.Tråen (O-68208)
DatumE50:MK 763,622 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

31/5 1976: 11 eks (JA) 0702 (KMN 8685)
DatumE50:MK 763,622 (Floravokternr 3524) Koordinatene er litt unøyaktige, men er nærmest lokalitet Ha1. 140 meter avvik.

2000: 27 eks. (TB) På en liten fjellhylle ut mot havet
2004, 9.mai: 6 eks. Lokaliteten er truet pga. gjengroing av einer.(TB)
2006, 11. juni: 12 eks (delvis avblomstret), fare for gjengroing. (TB)
2008, 21. mai: 11 eks. (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2000: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune, Indre Maløya 

27.Indre Maløya (nordligste lokaliteten) 

(UTM, datum WGS84 )
IM1: MK 7677,6560  Lok.: 2 moh. og 21 m fra sjøen 1976: 51 eks 2-6 moh. Tørre bergrabber med lite jord. Spredt, vesentlig på to steder. Utsatt for camping. (JA + PA.Åsen)
1978: Svært mange (JA+A.Åsen)
DatumE50:MK 768,558 (Floravokternr 3520) Koordinatene ligger nærmest lokalitet IM1. 80 meters avstand.

09.mai.2004: 45 eks (TB)
2005, 30. mai: 7 eks, mange plukket (TB) 
2007, 9. mai 21 eks (TB)
2008, 7. mai: 36 eks. (TB)
2009, 21. mai: 57 eks. (TB)

IM2 :MK 7681,6558 Lok.: 3 moh og 27 m fra sjøen 09.mai.2004: 38 eks (TB)
2005, 30. mai: 8 eks, mange plukket(TB) 
2007, 9. mai 33 eks (TB)
2008, 7. mai: 44 eks. (TB
2009, 21. mai: 29 eks. (TB)
IM3: MK 7684,6558  Lok.: 2 moh og 15 m fra sjøen 31/5 1888: Funn av Edv. Ellingsen (O-68208) På to steder
DatumE50:MK 76,65 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

2000: 115 eks 2-3 moh. (TB)**
2001: 46 eks (TB)
09.mai.2004: 55 eks
2005, 30. mai: 36 eks (TB) 
2007, 9. mai 17 eks (TB)
2008, 7. mai: 14 eks. Truet av røsslyng. (TB
2009, 21. mai: 89 eks. (TB)

IM4: MK 7680,6560  Lok.: 1 moh og 1 m fra sjøen 09.mai.2004: 1 eks  ***Nytt funn 2004***
2008, 7. mai: 0 eks. (TB)
2009, 21. mai: 1 eks. (TB)
IM5 - 3522: MK 7655,6545  1978: 1 eks 4 moh. Tørr grasmark. Utsatt for camping. Trolig allerede forsvunnet.  (JA). 
DatumE50:MK 766,556 (Floravokternr 3522)

2000: Ingen funn (TB)*
09.mai.2004: Ingen funn etter grundig leting
2007, 13. mai 4 eks (TB + Svein Tellefsen)
2009, 21. mai: 8 eks. (TB)

IM6: MK 7678,6560 2009, 21. mai: 2 eks. (kraftige) (TB)
3521: MK 763,651  1976: 7 eks 6-7 moh. (JA)
DatumE50:MK 764,553 (Floravokternr 3521)

28/5 1978: Funn av John Nuland (KMN 8691)
DatumE50:MK 76,65(Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Koordinatene er unøyaktige.

2000: Ingen funn (TB)*
09.mai.2004: Ingen funn etter grundig leting.

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2000: Sjekket hele øya (TB)
2004, 9. mai: Sjekket nord-vest og syd (TB)
* vanskelig å finne,  vokser mengder av Orchis mascula
**Lokaliteten er delt opp i IM2 og IM


 
 

''

Grimstad kommune:Kalvehageneset 


Grimstad kommune:Kalvehageneset 


(Eneste fastlands lokaliteten)    (UTM, datum WGS84 )
K1. MK 716-576 
(Havnespynten)
26/5 1929: ved lykta, 2 ark. Ths.H.Poulsson (O-68213)
DatumE50:MK 724,578-589 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand). NB! Koordinatene er svært unøyakitige. De ligger 670 meter ut i sjøen, men stedet Havenspynten som er fyrlykta er nevnt.

16/6 1932: Jens Holmboe og Johannes Lid (O-68213)
DatumE50:MK 724,578-589 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand). NB! Koordinatene er svært unøyakitige. De ligger 670 meter ut i sjøen, men stedet Havenspynten som er fyrlykta er nevnt.

1932: Per Størmer (O-68216)
DatumE50:MK 724,578-589 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand). NB! Koordinatene er svært unøyakitige. De ligger 670 meter ut i sjøen, men stedet Havenspynten som er fyrlykta er nevnt.

1976: 39 eks (PAÅ)

22/5 1977: 10 eks.  Ny lokalitet ytterst PA.Åsen 01021 (KMN8682)
DatumE50:MK 71,57 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Unøyaktige kooridinater.

15/6 1979: Funn nær lykta. Terje Tonnesesen og Ole Kristian Wigemyr (KMN 8686) DatumE50:MK 71,57 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Unøyaktige kooridinater.

17/5 1990:  Det ble funnet 6 narrmarihånd ved lykta (Hageland)
DatumE50:MK 716,581 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1998: Ingen funn (TB)
2000: 10 eks (TB)
2003, 2. mai: 10 eks.  (TB)
2004, 19.mai: 75 eks (TB)
2007, 20. mai: 68 eks (TB)

K2. MK 7161,5767 2/6 1971: Anders Danielsen Confirm: Finn Wischmann O-68215
DatumE50:MK 717,579 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand)

2000: 3 eks  (TB)
2004, 19. mai: 3 eks (TB)
2007, 20. mai: 0 eks (TB)

K4. MK 716,579 1977: 3 eks 5 moh(JA)
2004, 19. mai: Ikke funnet (TB)
K5. MK 7156,5766 2003, 2. mai: 10 eks.  (TB)
2004, 19.mai: 48 eks (TB)
2007, 20. mai: 68 eks (TB)
2009, 20. mai: 90 eks (TB)
K6. MK71574,57952 30/5 1976: Funn av J.Andreassen, Ole Kristian Wigemyr 0680 (KMN 8684) DatumE50:MK 716,581 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand)

1979: mer enn 80 eks (PAÅ+JA) Spredt over et større område ca 2,5 - 11 m.o.h. Nordligste forekomst av denne utsatt for plukking, med 39 meks i 1996, 4 eks i 1978 og 6 eks i 1979. Voksestedet har en tørr rabbe like over forekomst av de vi sørlandinger kaler mergel (skjellsand). Her frister narrmarihånden en kummerlig tilværelse med en søkkeldunk som nærmeste nabo i et friluftsområde.
DatumE50:MK 715,579  til MK 716,581(Floravokternr 3506) 
Dette området er fra Meggervik til lokalitene ved K7.

17/5 1990:  Det ble funnet mye narrmarihånd ved søppelkassene i Meggervik.(Hageland)
DatumE50:MK 716,581 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1991: 1 eks  (ukjent finner)

3/6 1993: Observert flere individer (PA.Åsen)
DatumE50:MK 716,581 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Ved Meggervik.

2004, 19. mai: Ikke funnet (TB)
2008,17. mai: 2 eks. (Anita A. Mechlenborg)
2009, 6. mai: 1 eks. (TB)
 

K7. MK 714,578 til
K8. MK 715,577
3/6 1993: Observert flere individer PA.Åsen
DatumE50:MK 715,579 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1997: 140 eks på gressbakke ut mot sjøen (TB)
1998: 300 eks (TB)
1999: 150 eks (TB)
2000: 300 eks (TB)
2000: Funn B&B. Bratland+C.Kortner (Floravokternr 3510)
2004, 19. mai: 220 eks (TB)
2007, 20. mai: 44 eks (TB)

K9. MK716,578 1971: Funn (AD+FW)

Mai 1977: 3-4 eks spredt på tørre fjellstrenter i terasseterreng 5-6 moh. Svært eksponert ut mot havet. (JA)
DatumE50:MK 717,580 (Floravokternr 3507)

1979: 19 eks (JA)*
2004, 19. mai: Ikke funnet (TB)

K10. MK7164,5771 2004, 19. mai: 1 eks  (TB)***Nytt funn 2004***
2007, 20. mai: 0 eks (TB)
K11. MK719,586 17/5 1990:  Det ble funnet 1 narrmarihånd ved parkeringsplassen.(Hageland)
DatumE50:MK 720,588 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1998: Sjekket  - Ingen funn(TB)
2004: Sjekket - Ingen funn(TB)

K12: MK71509,57888 2008,17. mai: 1 eks. (Anita A. Mechlenborg)
2009, 6. mai: 1 eks. (TB)
K13: MK71582,57979 2008,17. mai: 3 eks. (Anita A. Mechlenborg)
2009, 6. mai: 3 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 1998: Sjekket (TB)
2004: Sjekket (TB)

''

Grimstad kommune,Kalvøy(Hove Kalvøy)

Grimstad kommune,Kalvøy 

(UTM, datum WGS84 )
KA1: MK7197,5676 13.05.2002: 34 eks (TB)
2004, 11. mai: 40 eks (TB)
2005, 10. juni: 9 eks (TB)
2008, 5. mai: 17 eks. (TB)
KA2: MK7204,5680 (Lok. bak en fjellsknaus) 1998: 100 eks spredt (TB)
13.05.2002: 100 eks (TB)
2004, 11. mai: 64 eks (TB)
2005, 10. juni: 31 eks (TB)
2008, 5. mai: 23 eks. (TB)
KA3: MK7185,5664 Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
13.05.2002: 30 eks (TB)
2004, 11. mai: 43 eks (TB)
2005, 10. juni: 20 eks (TB)
2008, 5. mai: 39 eks. (TB)
KA4: MK720,567 1979: Minst 110 eks 8 - 10 moh. (JA) 
DatumE50:MK 721,569 (Floravokternr 3513)

2004, 11. mai: Ingen funn (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn.Gjengrodd av lyng og einer (TB)
2008, 5. mai: 0 eks. (TB)

KA5: MK 721,568 Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
1979: 50 eks tørre rabber(JA)
13.05.2002: 3 eks (TB)
2004, 11. mai: Ingen funn (TB)
2005, 10. juni: Ingen funn (TB)
2008, 5. mai: 0 eks. (TB)
KA6: MK 7186,5669  3 moh og 10 m fra sjøen 2004, 11. mai: 11 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2005, 10. juni: Ingen funn (TB)
2008, 5. mai: 0 eks. (TB)
KA7: MK71843,56656 2008, 5. mai: 3 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2002, 13. mai: Sjekket hele øya (TB)
2004, 11. mai: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune,Langøy 

Grimstad kommune,Langøy 

(UTM, datum WGS84 )
L1. MK 703,567  1998: 150 eks, ved en liten kanal  (TB)
2001: 30 eks, -tidlig (TB)
2004, 25. mai: 19 eks (TB)
2007, 21. mai: 39 eks (TB)
2009, 16. mai: 31 eks. (TB)
L2. MK 704,568 1998: 150 eks, ved en liten kanal  (TB)
2001: 20 eks, -tidlig (TB)
2004, 11. mai:  8 eks  (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)
L3. MK 7044,5680 2001: 20 eks (TB)
2004, 25. mai: 1 eks (TB)
2007, 21. mai: 9 eks (TB)
2009, 16. mai: 9 eks. (TB)
L4. MK 7026,5653 1979: 7 eks 4 moh.(JA)
2004, 11. mai: 29 eks  (TB)
2007, 21. mai: 4 eks (TB)
2009, 16. mai: 14 eks. (TB)
L5. MK 7047,5675 2001: 10 eks (TB)
2004, 11. mai:  5 eks (TB)
2007, 21. mai: 4 eks (TB)
2009, 16. mai: 15 eks. (TB)
L6. MK 7047,5661  2001: 5 eks (TB)
2004, 11. mai:  1 eks (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)
L7. MK 7051,5652 1979:14 eks 5-6  moh.(JA)  Unøyaktig angivelse
DatumE50:MK 707,566 (Floravokternr 3515) Angivelsen ligger 150 meter ut i sjøen. Nærmeste funnet er lokaliteten L7. Stedet er angitt som Langøy.

2001: 5 eks (TB)
2004, 11. mai: 24 eks  (TB)
2007, 21. mai: 40 eks (TB)
2009, 16. mai: 33 eks. (TB)

L8. MK 7039,5655 2001: 30 eks (TB)
2004, 11. mai: 54 eks  (TB)
2007, 21. mai: 42 eks (TB)
2009, 16. mai: 45 eks. (TB)
L9. MK 7043,5654 2001: 3 eks (TB)
2004, 11. mai: 9 eks   (TB)
2007, 21. mai: 9 eks (TB)
2009, 16. mai: 11 eks. (TB)
L10. MK 703,565 2001: 40 eks (TB)
2004, 11. mai:  27 (TB)
2007, 21. mai: 38 eks (TB)
2009, 16. mai: 60 eks. (TB)
L11. MK707,566 Skal ha vært funn her tidligere.
2008, 20. mai: 0 eks. (TB)
L12. MK 7032,5668  5 moh og 20 m fra sjøen 2004, 11. mai:  14 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2007, 21. mai: 2 eks (TB)
2009, 16. mai: 15 eks. (TB)
L13. MK 7044,5661  1 moh og 3 m fra sjøen 2004, 11. mai:  11 eks (TB)***Nytt funn 2004***
2007, 21. mai: 10 eks, mulig krysning mellom A. morio og Orchis mascula(TB)
2009, 16. mai: 0 eks. (TB)
L14. MK 7046,5665 2004, 11. mai: 1 eks  (TB)***Nytt funn 2004***
2007, 21. mai: 0 eks (TB
2009, 16. mai: 24 eks. (TB)
L15. MK 7036,5656 2007, 21. mai: 3 eks (TB)
2009, 16. mai: 8 eks. (TB)
L17. MK70323,56705 2009, 16. mai: 4 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2001: Sjekket hele øya (TB)

Grimstad kommune, Leiholmsund


Grimstad kommune, Indre Leiholmsund

(UTM, datum WGS84 )
LL1. MK 7713-6415  2 moh og 10 m fra sjøen 2000, 7. mai:  mellom 40-50 eks. Kjell Fuglestad og Oddvar Dyvik mellom LL1 og LL2.
2004: Sjekket hele øya, ingen funn.(TB)
2005, 2. mai: 5 eks - tidlig (TB)
2005, 10. mai 7 eks (TB)
2006, 11. juni: 7 eks. (delvis avblomstret) (TB)
2007, 9. mai 4 eks (TB)
2008, 21. mai: 0 eks. (TB)
2009, 21. mai: 1 eks. (TB)
LL2 MK 7723-6420  2000, 7. mai:  mellom 40-50 eks. Kjell Fuglestad og Oddvar Dyvik mellom LL1 og LL2
2004: Sjekket hele øya, ingen funn.(TB)
2005, 2. mai: 7 eks i blomst og 13 knopper - tidlig (TB)
2005, 10. mai: 39 eks i blomst (TB)
2006, 11. juni: 56 eks (delvis avblomstret) (TB)
2007, 9. mai 18 eks (TB)
2008, 21. mai: 7 eks. (TB)
2009, 21. mai: 0 eks. (TB)
LL3 MK 7720-6421  2005, 10. mai: 1 1eks i blomst (TB)
2006, 11. juni: 1 eks (delvis avblomstret) (TB)
2007, 9. mai: Ingen funn (TB)
2008, 21. mai: 1 eks. (TB)
2009, 21. mai: 1 eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio)
2004, 12. mai: Sjekket hele øya (TB)
2005, 2. mai: Sjekket hele øya (TB)

Grimstad kommune, Lille Bjørkøy, øy  øst for Auesøya 

Grimstad kommune, Lille Bjørkøy, øy  øst for Auesøya 

(UTM, datum WGS84 )
LB1. MK 6886-5719 12.05.2002: 4 eks, 5 hoh. (TB)
2004, 23. mai: 1 eks (TB)
2005, 13. mai: 1 eks og 1 tue uten blomst-luket (TB)
2009, 22. mai: 1 eks.  (TB)
LB2. MK 6887-5719 12.05.2002: 1 eks, 5 hoh. (TB)
2004, 23. mai: Ingen funn (TB)
2005, 13. mai: ingen funn (TB)
2009, 22. mai: 3 eks.  (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2002, 12. mai: Sjekket hele øya (TB)

Grimstad kommune, Manholmen (v/Homborøya) 

Grimstad kommune, Manholmen (v/Homborøya) 

(UTM, datum WGS84 )
M1:MK7180,5659  Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
13.05.02: 80 eks (TB)
2004, 11. mai:  Stabil, rik blomstring (TB)
2008, 5. mai: 35 eks. (TB)
2009, 23. mai: 36 eks. (TB)
M2: MK7183,5656 13.05.02: 50 eks (TB)
2004, 11. mai: Stabil, rik blomstring  (TB)
2008, 5. mai: 4 eks. (TB)
2009, 23. mai: 5 eks. (TB)
M3: MK7180,5653 13.05.02: 25 eks (TB)
2004, 11. mai: Stabil, rik blomstring  (TB)
2008, 5. mai: 18 eks. (TB)
2009, 23. mai: 10 eks. (TB)
M4: 
MK71794,56557
2009, 23. mai: 51 eks. (TB)
M5: 
MK71839,56585
2009, 23. mai: 21 eks. (TB)
M6: 
MK71808,56565
2009, 23. mai: 14 eks. (TB)
M7: 
MK71854,56592
2009, 23. mai: 5 eks. (TB)

Grimstad kommune,Marivold

'

 Gul farge er gode vekstforhold for Anacamptis morio (Orchis morio), mens rød farge er uegnet vekstforhold 

Grimstad kommune,Marivold

(UTM, datum WGS84 )  Ingen funn etter år 2000
MA1:  MK 773,657 1994: Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
2003, 12. mai: Ingen funn (TB)
2004, 20. mai: Ingen funn, kun mange Orchis mascula (TB)
2007, 21. mai: Ingen funn (TB)
MA2:  MK 772,657* 1884: 5-6 sammen i klynge på tørr sandmuld blant bergnabber, blant Festuca ovina; 10-20 moh. Tråen (O-68209)
DatumE50:MK 773,659 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) 

1895, 21. mai: To fargevar., mørk/lys rosa Anton Landmark

1980: Ikke gjenfunnet. (A.Andreassen+ PA.Åsen)
2003, 12. mai: Ingen funn (TB)
2004, 20. mai: Ingen funn, men området er den rette biotopen for Ochis morio. Den finnes i dag like ved på Indre Maløy.(TB)
2007, 21. mai:Ingen funn(TB)

MA3:  MK 778,661* 21/5 1895, 21. mai:  Anton Landmark (O-68210). Rossekniben
DatumE50:MK 779,663 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Angivelsen kan være unøyaktig da dette området ikke er den rette biotopen for Anacamptis morio (Orchis morio).

1898, 27. mai:  Anton Landmark (O-68212) Rossekniben.
DatumE50:MK 779,663 (Kilde: PA.Åsen Kr.sand) Angivelsen kan være unøyaktig da dette området ikke er den rette biotopen for Anacamptis morio (Orchis morio).

1980: Ikke gjenfunnet. (A.Andreassen+ PA.Åsen)
2003, 12. mai: Ingen funn, usannsynelig lokalitet (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2003, 12. mai: Sjekket (TB)
2004, 20. mai: Sjekket grønt/gult område (TB)
'*Angivelsene kan være unøyaktige. De er omregnet fra E50 til WGS-84
 

Grimstad kommune:Sundholmen 

Grimstad kommune:Sundholmen 

(UTM, datum WGS84 )
S1: MK7134,5769 1998: 2 albino Anacamptis morio (Orchis morio) (TB)
2003: 2 albino Anacamptis morio (Orchis morio) (TB)
2004, 11. mai: 5 albino Anacamptis morio (Orchis morio) (TB)
2005, 21. mai: 6 eks albino (TB)
2009, 16. mai:  6 albino. (TB)
SH2: MK714,577 -til
SH3. MK713,577
Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning
1998: 600 eks. (TB)
2001: 800 eks. (TB)
2002: 600 eks. (TB)
2004, 11. mai: Rik, stabil blomstring (TB)
2009, 16. mai: 544 eks. (TB)
SH4. MK712,576 -til
SH5. MK711,576
Reg. hos Direktoratet for naturforvaltning

1979, 20. juni: Til sammen 161 eks. Nye funn på 4 forskjellige felter ikke så langt fra hverandre på tørre rabber i terasseterreng. a) 107 eks svært eksponert 3-6 moh. b) 2 eks 2-3 moh. eksponert ut mot havet. c) 9 eks spredt 3-4 moh. og eksponert. d) 43 eks spredt 4-5 moh. svært eksponert. (JA) (KMN 8687)
DatumE50:MK 712,578 (Floravokternr 3516)

1998: 200 eks. (TB)
2000: 400 eks. (TB)
2002: 190 eks. (TB)
2004, 11. mai: Rik, stabil blomstring (TB)
2005, 23. april: 2 blomstrende eks - tidlig (TB)
2009, 16. mai: 196 eks. (TB)

SH6. MK711,575 1998: 150 eks. (TB)
2000:200 eks. (TB)
2002: 90 eks.(TB)
2004, 11. mai: Rik, stabil blomstring (TB)
2009, 16. mai: 94 eks. (TB)
SH7. MK712,575 1998: 50 eks. (TB)
2002: 50 eks. (TB)
2004, 11. mai: Rik, stabil blomstring (TB)
2009, 16. mai: 95 eks. (TB)
SH8. MK713,577 2002: 14 eks. (TB)
2009, 16. mai: 8 eks. (TB)
SH9. MK7120,5775
(346)
2009, 16. mai: 19 eks. (TB)   ** ny **
SH10. 
MK71357,57725
2009, 16. mai: 3 eks. (TB) ** ny **
SH13. 
MK71204,57553
2009, 16. mai: 19 eks. (TB) ** ny **
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 1998: Sjekket hele øya (TB)
2002: Sjekket hele øya (TB)
2003: Sjekket hele øya (TB)

''

Grimstad kommune, Ålesøy 

Grimstad kommune, Ålesøy 

(UTM, datum WGS84 )
AA1. MK 6998,5688 2001: 32  eks. (TB)
2004, 25. mai: 34 eks (TB)
2007, 21. mai: 6 eks (TB)
2008, 15. mai: 14 eks. (TB)
2009, 16. mai: 23 eks. (TB)
AA2. MK 6992,5675 2001: 310 eks. (TB)
2004, 25. mai: rik, stabil blomstring (TB)
2007, 21. mai: 68 eks, mulig også krysning A.morio og O. mascula (TB)
2008, 15. mai: 147 eks. (TB)
2009, 16. mai: 152 eks. (TB)
AA3. MK 7003,5669 2001: 85 eks. (TB)
2004, 25. mai: 141 eks (TB)
2005, 22. mai: 154 eks (JA+(TB))
2007, 21. mai: 124 eks (TB)
2008, 15. mai: 125 eks. (TB)
2009, 16. mai: 171 eks. (TB)
AA4. MK 6986,5655 2001: 1 eks. (TB)
2004, 25. mai: Ingen funn (TB)
2007, 21. mai: 0 eks (TB)
2008, 15. mai: 0 eks. (TB)
AA5. MK 6996,5675 2009, 16. mai: 23eks. (TB)
Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2001: Sjekket hele Ålesøya (TB)
2002: Sjekket Lille Ålesøya (TB)


Lillesand kommune

Lillesand kommune,Fugleholmen (Sydligste lokaliteten) 

23. Lillesand kommune,Fugleholmen (Sydligste lokaliteten) 

(UTM, datum WGS84 )
MK 6747,5569 1979: 190 eks. på tørre rabber, 7-8 moh. Lokalitet først oppdaget av Sigrid Grimnes. (JA)
DatumE50:MK 675,559 (Floravokternr 3525)

2002, mai: 121 eks, 4 moh. (TB)
2004, 25. mai: 126 eks (TB)
2005, 23. mai: 107 eks (TB)
2006, 29. mai: 85 eks (TB)
2009, 22. mai: 57 eks.  (TB)

Grønn farge: Ingen funn av Anacamptis morio (Orchis morio) 2002: Sjekket hele øya (TB)

Samlere

AD=Anders Danielsen
FW=Finn Wischmann
JA=Jostein Andreassen
JL:Johannes Lid
NS=Nils Skaarer
PAÅ=Per Arvid Åsen
TB=Trond Baugen
TP= Ths.H. Poulsson