Botanikk.no
E-mail .
Botanikk-nett
 Narrmarihand, Anacamptis morio (Orchis morio)

Utvikling

Hovedside for narrmarihand

Forekomster i Norge

Leteområder

Beskrivelse av lokaliteter

Utvikling

Fra Blyttia

Linker
 
 
 
 
 

 
Narrmarihand - Sørlandsorkideen
28.06.2011- AV: SABIMA 
Kilde: http://www.sabima.no/sider/tekst.asp?side=926

I disse dager har den sjeldne og eksklusive sørlandsorkideen narrmarihand gjort unna sin blomstring. Den lyser vakkert ut over svaberg og gamle beitehager i skjærgården. Orkideen har en meget begrensa utbredelse innenfor et område i Grimstad kommune. Med en såpass begrensa utbredelse og en avhengighet av å sette nye frø for å overleve, er det viktig at leveområdene forvaltes med omhu. Agder botaniske forening med floravokter Trond Baugen i spissen, har en tilnærmet fullstendig oversikt over alle forekomstene av narrmarihand. De er bekymret for narrmarihåndens overlevelse på sikt.


Narrmarihand beites av sau og geit, her fra Homborøya, Grimstad. Foto: Trond Baugen
  
Agder botaniske forening har arbeidet aktivt for bevaring av narrmarihand gjennom flere år. Det er blant annet samarbeidet med Grimstad kommune og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder. Det er utfordringer med forvaltningen av vegetasjonen i vokseområdene for narrmarihand. Noe av problemet er at det settes ut beitedyr, som sau og geit. Disse beitedyrene setter stor pris på orkideer som blir raskt spist. Vi har fått begrenset beiting i blomstertida, men flere saueeiere bruker beiteretten på Homborøya, der narrmarihanden har sin hovedutbredelse.

Året 2010 var et krevende år for narrmarihand, også klimatisk sett. Det kom frost i tidlig knoppstadie, og blomstringen ble svært dårlig med totalt 2000 blomstrende aks. Normalblomstringen ligger på mellom 5000 og 6000 blomstrende aks. I oktober samme år ble det barfrost i midten av måneden, og det ble en tidlig vinter. Narrmarihandblomstringen ble svært sparsom med rundt 1300 blomstrende aks mai 2011.

På Indre Maløy utenfor Grimstad blomstrer vanligvis rundt 200 narrmarihand og mye vårmarihand. Det blir organisert fellesturer fra Grimstad for å se på vårmarihandblomstringen, men i år ble det funnet bare åtte narrmarihand og få vårmarihand. Disse orkideene vokser på tynne jordlag opp på svabergene og er utsatt for frost.

I løpet av de to siste årene, ser narrmarihanden ut til å ha forsvunnet fra flere øyer ved Grimstad, og blant annet på Sundholmen er blomstringen redusert fra 1200 blomstrende aks til 174 i mai i år. På Homborøya ble det registrert 2061 blomstrende aks narrmarihand i 2009, mens i år er tallet 661. På Homborøya har narrmarihand sin hovedutbredelse og her blir en høy prosent av blomstene spist av sau årlig.

Den norske totalbestanden av narrmarihand


Kartet viser det totale utbredelsesområdet for narrmarihand i Norge
  
Det er registrert 155 forekomster (1998-2011) av narrmarihand på 20 øyer og ett sted på fastlandet (Kalvehageneset). Alle lokalitetene ligger i Grimstad kommune, unntatt en lokalitet på Fugleholmen i Lillesand kommune. Blomstringen har vært stabil fra registreringene begynte i 1998 og fram til 2009.

Årene 2010 og 2011 har imidlertid vært dårlige år. Gjennomsnittlig blomstring fra 1998 til 2009 er 5393 blomstrende aks narrmarihand hvert år, mens snittet fra 1998-2011 er 4321 blomstrende aks narrmarihand årlig. Dersom vi regner med maksimal blomstring på hver lokalitet siden 1998, er tallet 8501 blomstrende aks.

Årets blomstring er altså 1300 blomstrende aks, mens 2009-blomstringen var på 5232 blomstrende aks narrmarihand.
 
 


 2006: Narrmarihanden har en positiv utvikling
 Narrmarihanden har hatt en positiv utvikling på Homborøya og på øyene i nærheten. Her må denne spesielle orkideen ha funnet sine optimale vekstforhold. Siden denne planten vokser så konsentrert på et lite område som er 2 km i diameter og som ligger forholdsvis langt ut mot havet, gir dette et interessant bilde av denne orkideen. Lokalitetene utenfor dette området stagnerer. Hva kan årsaken til dette være? Noe av forklaringen kan være at narrmarihand er avhengig av spesielle soppsporer for at den kan utvikle seg og sette frø. Dette avhengighetsforholdet kan gi orkideene begrenset utbredelse. Narrmarihand som vokser ellers i Nord-Europa, kan vokse på andre biotoper enn i Norge, og den er ikke avhengig av å stå i sjøkanten. Kan det være snakk om to forskjellige underarter av narrmarihand? Det vil tiden vise.

Narrmarihand står på rødlista og den ble fredet i 2001. Denne sjeldne orkideen må ikke plukkes eller tas opp med rota. Den vil garantert ikke vokse i en tilfeldig hage. Narrmarihand trenger ikke et spesielt vern der den vokser rundt Homborøya, men på de andre omliggende lokaliteter, er den svært sårbar. Jeg tenker særlig på Indre Maløya som har mange besøkende. Vi må håpe at narrmarihanden overlever der fordi den vokser sammen med flere tusen vårmarihand. Denne øya utenfor Grimstad er en opplevelse rundt 17. mai!
Den eneste kjente fastlandslokaliteten som er på Kalvehageneset, er den mest besøkte. Mange naturinteresserte drar dit for å beskue narrmarihanden. Det kan se ut som om de besøkende har respekt for denne sjeldenheten; blomstringen har vært stabil de siste årene. 

I det siste har vi oppdaget at narrmarihand er delikatessen for beitedyr som sau og geit. De spiser alt som finnes av denne orkideen. Et samarbeid mellom Fylkesmannen, Agder naturmuseum, Selskapet for Grimstad bys vel, Agder botaniske forening og Grimstad kommune, skal sikre narrmarihanden en godt vern i framtien. Det lages nå en forvaltningsplan for narrmarihand.

Denne skjønne orkideen er kommet for å bli på Sørlandet, og den gjemmer fortsatt på mange hemmeligheter.