Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
 Troms fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Troms fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:
Fylkesblomst:
Ballblom
"Fylkesmannen i Troms går inn for at ballblom blir fylkesblomst for Troms fylke".

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster

Innhold
Polarflokken Polarflokken er tidskrift og medlemsblad for Nordnorsk botanisk forening. Det er utgitt to til tre hefter pr. år siden 1977.

Innholdet i bladene siden 1990.


NnBF: Nordnorsk botanisk forening
Kilde: http://nnbf.no/
Foreningen har som hovedmål: 
  • Å spre og samle kunnskap om plantelivet gjennom foreningens aktiviteter og tidsskrifter. 
  • Å verne om naturen generelt og plantelivet spesielt. 
  • Å være bindeledd mellom botanisk interesserte i Nordnorge. 


Vegetasjonsendringer i Finnmark og Nord Troms som en følge av reinbeite
Historiske erfaringer og tilpasninger, og
framtidige konsekvenser av
klimaendringer for reindrift i Norge

Flora for Karlsøy Karlsøya er en kjent botanisk perle i Nord-Norge. 125 plantebilder i jpg-format og tekst. (Svein-Egil Haugen)

Nordaflora
Plantefoto fra Troms og Finnmark. Systematisk med mange flotte bilder
.

Tromsø universitet Arktisk alpin Botanisk hage

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Troms Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Trondenes kulturlandskap Langs naturstien på Trondenes vil en oppleve vegetasjonen som sterkt element i kulturlandskapet.Sør-Troms museum.


Verneområder:
Reisa nasjonalpark
Øvre Dividal Nasjonalpark
Ånderdalen Nasjonalpark


Plantefunn:

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater