Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
Fjellvalmue, Papaver radicatum

Fjellvalmue, Papaver radicatum, juni-juli tilhører valmuefamilien og er en sjelden art eksponert  på kalkrik, ustabil grus i fjellet. Rasmark,fjellrygger og berg. Også sekundært på veiskjær, elvebredder og grusører. Alle fjellvalmuer er fredet
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Papaver radicatum - Fjellvalmue
Papaver radicatum ssp. relictum - Urvalmue
Papaver radicatum ssp. intermedium - Jotunheimvalmue
Papaver radicatum ssp. ovatilobum - Dovrefjellvalmue
Papaver radicatum ssp. gjaerevollii - Trollheimvalmue
Papaver radicatum ssp. oeksendalense - Øksendalvalmue
Papaver radicatum ssp. subglobosum - Svartisvalmue
Papaver radicatum ssp. hyperboreum - Tromsvalmue
Papaver radicatum ssp. macrostigmum - Stjernøyvalmue
Papaver radicatum ssp. groevudalense - Grøvudalsvalmue
 

Andre Fjellvalmuer
Papaver laestadianum - Læstadiusvalmue
Papaver lapponicum - Kolavalmue
Papaver dahlianum - Svalbardvalmue

 

Svartisvalmue, Papaver radicatum ssp. subglobosum

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Rasmark og ferske morener på skifergrunn.
 

Funnsted: To steder ved Svartisen
Nordland: Meløy, Engabreen

Urvalmue, Papaver radicatum ssp. relictum

Utseende: Stor plante

Saft: Hvit

Voksested: Rasmark på skifergrunn

Funnsted:
Oppland: Valdres, Vang kommune, Helin

Sogn og Fjordane: Lærdal, Bleia naturreservat


Foto Johannes Anonby 


Grøvudalsvalmue,Papaver radicatum ssp. groevudalense

Utseende: Ofte storvokst med lange blad- og blomsterskaft

Saft: Hvit eller blekgul

Voksested: 
 

Funnsted:
Møre og Romsdal:: Sunndalsfjella
Møre og Romsdal:: Grøvudalen
Møre og Romsdal:: Gjøra i Sunndalen (foto)
Møre og Romsdal: Sunndal
 


Dovrefjellvalmue, Papaver radicatum ssp.  ovatilobum

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Rasmark på skifergrunn, også på veikanter.
 

Funnsted:
Sør-Trøndelag Oppdal: ved Nestadvollan
Oppland: Dovrefjell, Knutshø
Oppland: Lesja
Oppland: Dovrefjell
Hedmark: Folldal
 
 
 


Jotunheimvalmue, Papaver radicatum ssp. intermedium

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Rarmark på gabbro, elveøyrer
 

Funnsted: Jotunheimen
Oppland: Lom
Oppland: Vågå,Hindseter, Sjoadalen 

Gå över älven Sjoa på bro vid fiskeplats strax N Hindseter, följ älven söderut längs östra stranden (950 m.ö.h.), kolla i grus längs stranden
Jotunhemimsvallmo, Papaver radicatum ssp. intermedium
Hittade den på 3 ställen längs älven, 6 ex spridda + 5 ex på grus mittemot biflödesutlopp och mittemot Hindseter camping. (22. juli 1998)
 

Ekskursjonsref.:

Lørdag 20. juli. Besøket i Røros og Brekken ga oss
lang vei hjem med stopp både her og der: Kvitstarr Carex
bicolor, agnorstarr C. microglochin, finnmarkssiv Juncus
arcticus, fjellnøkleblomst Primula scandinavica,
smalnøkleblomst P. stricta, reinmjelt Oxytropis lapponica
og klåris Myricaria germanica i Folldal, og blåmjelt
Astragalus norvegicus, jotunvalmue Papaver radicatum
ssp. intermedium og aurskrinneblom Arabis petraea
langs Sjoa ved Russliseter, hvor også lodnebergknapp
Sedum villosum og snøsøte Gentiana nivalis sto i
veikanten.
Roger Halvorsen
Kilde: http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/blyttia/1998-02_056-087.pdf

 Se bilde her: Ove Bergersen/NN/Samfoto 
Trollheimvalmue, Papaver radicatum ssp. gjaerevolli

Utseende: Liten plante

Saft: Gul

Voksested: Rasmark på skifergrunn
 

Funnsted:
Sør-Trøndelag: Oppdal, Trollheimen, Gjevilvasskammen, Blåhø
Sør-Trøndelag: Oppdal

Foto: Lars Olav Lund


Øksendalsvalmue, Papaver radicatum ssp. oeksendalensis

Utseende: Stor plante

Saft: Hvit eller blekgul

Voksested: Rasmark på kalkgrunn
 

Funnsted:
Møre og Romsdal: Øksendalen

Litledalen har en mellomform mot ssp. ovatilobum

Møre og Romsdal: LitledalenTromsvalmue, Papaver radicatum ssp. hyperboreum

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Rasmark på skifergrunn, elveøyrer
 

Funnsted:
Nordland: Saltdal til
Troms: Nordreisa (1670 moh: Målselv)


Avkovalmue, Papaver radicatum ssp. avkoëse

Mellomform: Avkovalmuen er en mellomform mellom ssp.hyperboreum og ssp. macrostigmum

Saft: Gul

Voksested: Rasmark på skifergrunn, elveøyrer
 

Funnsted:
Troms: Nordreisa, fjellet Avko


Stjernøyvalmue, Papaver radicatum ssp. macrostigmum

Utseende: Storvokst med store blomster

Saft: Gul

Voksested: Gabbrogrus på fjellplatå
 

Funnsted:
Troms: Flere steder ved Kværnangen
Finnmark: Loppa, Alta og Hammerfest


Foto: http://www.vulkaner.no/n/blomst/fjellvalmue.htmlIslandsvalmue, Papaver radicatum ssp. radicatum

Utseende: Store blomster hvite og gule med rosa islett

Saft:

Voksested:
 

Funnsted:
Nordlige Island


Stefansvalmue, Papaver radicatum ssp. stefanssonianum

Utseende: 

Saft:

Voksested:
 

Funnsted:
Nordvestlige Island


Færøyvalmue, Papaver radicatum ssp. faeroënse

Utseende: 

Saft:

Voksested:
 

Funnsted:
Færøyene


Steindorsvalmue, Papaver radicatum ssp. steindorssonianium

Utseende: 

Saft:

Voksested:
 

Funnsted:
Østlige Island


Andre Fjellvalmuer


Læstadiusvalmue, Papaver laestadianum 
Les om botanikeren Lars Levi Læstadius

Læstadiusvalmuen: Av Ivar Heggelund 
 

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Rasmarker, flytjord og morene på skifergrunn, elveører
 

Funnsted:
Troms: Målselv, Balsfjord og Storfjord (1180 moh)
 


Foto:  Ivar Heggelund 


Kolavalmue, Papaver lapponicum 

Utseende: 

Saft: Gul

Voksested: Elveøyrer og åpen grus på fjellet
 

Funnsted:
Troms: Kværnangen (400-450 moh)
Finnmark: Alta

Foto: Tromsø museum


Svalbardvalmue, Papaver dahlianum 

Utseende: Blomstene er gule eller hvite

Saft: Hvit

Voksested: Rasmarker og elveøyrer

Funnsted:
Finnmark: Tana, Berlevåg og Båtsfjord
Bjørnøya
Svalbard: Vanlig i tørr tundra, polygonmark, på åpen grus og i rasmark.
 


Fjellvalmue på Finse

I boka "Norges fjellverden" (1980 Det Beste), er det bilde av en fjellvalmue fra Finsetraktene, tatt  mot Hardangerjukulen. Bildet er tatt ved et vann med Hardangerjøkulen i bakgrunn. I dette området skal det ikke vokse fjellvalmuer, men i denne boka er det bilde av en fjellvalmue mot Hardangerjøkulen. Jeg finner ingen bekreftelse på dette i botanisk litteratur. Dersom det finnes en fjellvalmue her, kan vi finne et sannsynelig vekstområde. Vi vet heller ikke hvilken type dette er, men Urvalmue, Papaver radicatum ssp. relictum er nærmest. -Denne skal kun finnes på ett sted i Lærdal og ett sted i Vang.

Fra Høyfjellsøkologisk Forskningsstasjon på Finse kan vi finne følgende om en rik biotop:
Rikt våtsnøleie
Truethet: Noe truet (VU).
Vegetasjontype Fremstad (1997a): T9 Rikt våtsnøleie.
Vegetasjonstype DN (1999b): Kalkrike områder i fjellet

Typen er knyttet til høyfjellsområder med baserik
berggrunn og har sine sørligste, velutviklete
forekomster nord og vest på Bu/Ho
Hardangervidda. Den har tyngdepunkt i de
rikere fjellstrøkene i sør i Ho Ulvik: Finseområdet,
Op/SF Jotunheimen, He/Op/MR/ST Dovrefjell,
MR/ST Trollheimen og ST Sylene og i
nord fra No Hemnes: Okstindan til Vest-Fi.
 

Geologisk berggunnskart

Geologisk kart over Finse viser kalkholdig fyllitt med grønn farge.-Her er det næringsrik grunn for planter, og her finnes krevnde og sjeldne planter

Geologisk løsgruskart

Grønn farge = tykk morenegrus
Rød farge = Skredmateriale
Orange farge = breelvavsetning
(Rosa farge er grunnfjell)

På disse stedene kan fjellvalmuen vokse; grønn, rød og orange farge.

Artsvern fra Direktoratet for naturforvaltning

De brune skrverte feltene viser spesielt artsvern. Dette er interessante områder.

Sammendrag av leteområder:


 

Her kan fjellvalmuen vokse


Område 1: Her stemmer alle forholdene for fjellvalmuen, grus og kalk. Området stemmer godt med bilde i boka av fjellvalmuen.

Område 2: Her er det kalk og grus og et verneverdig område.

Område 3 og 4 er spennende områder for sjeldne planter

Dersom noen finner fjellvalmuen her, må den ikke røres. Her vil den være meget sjelden! Den er FREDET.
 

Svar:
Fagbotanikere mener at dette må være Sibirvalmue som også dyrkes i hagene.